Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2019 - 2020, dự kiến số học sinh tuyển sinh vào lớp 1 khoảng 167.000 học sinh, giảm 13.000 học sinh so với năm trước. Tuy nhiên, số học sinh vào trường lại tăng hơn 30.000 so với số học sinh lớp 5 ra trường. Số học sinh tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 132.000 học sinh, tăng 2.000 học sinh so với năm trước, tăng khoảng 30.000 học sinh so với số học sinh lớp 9 ra trường.

Năm nay, dự báo công tác tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 và lớp 6 tại Hà Nội tiếp tục gặp áp lực về điều kiện cơ sở vật chất trường học, giáo viên do chênh lệch giữa số lượng tuyển mới cao hơn rất nhiều so với số lượng vừa ra trường.

Hà Nội bắt đầu triển khai đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào mầm non, lớp 1 và lớp 6 1

Ảnh minh họa

Theo Sở GD& ĐT Hà Nội công bố kết quả tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Ngày 01/7/2019 là ngày đầu tiên tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 trường Tiểu học. Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đã được tự động kích hoạt vào 0h00 ngày 01/7/2019.

Kết quả ngày đầu tiên (tính đến 19h ngày 01/7/2019) ghi nhận đã có 72.711 học sinh đăng ký tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến thành công. Bộ phận quản trị ghi nhận hệ thống vận hành ổn định, thông suốt, số lượt phụ huynh cần hỗ trợ rất ít.

Ngay tại thời điểm 0h00 ngày 01/7/2019 hệ thống ghi nhận có 212 user cùng truy cập vào trang https://tsdaucap.hanoi.gov.vn và có 63 học sinh đăng ký thành công tại thời điểm này (các tài khoản này khai báo thông tin và đăng ký mất thời gian chưa đến 01 phút).Để hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 32 số máy hỗ trợ công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019-2020 ở 30 quận, huyện trên website của Sở.

Thời gian thực hiện tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp bắt đầu từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7 tới.