Sở GD&ĐT Hà Nội đã có quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 -2020 cho 122 trường THPT công lập và công lập tự chủ tuyển mới 67.235 học sinh và 1.515 lớp. Cụ thể, giao cho 4 trường có lớp chuyên tuyển mới 2.435 học sinh và 67 lớp, 110 trường công lập tuyển mới 62.055 học sinh và 1.383 lớp; 8 trường công lập tự chủ tuyển mới 2.745 học sinh.

Năm học 2019 -2020, toàn thành phố có 101.453 học sinh dự xét tốt nghiệp THCS. Như vậy, sẽ có khoảng 34.000 bạn học sinh sẽ không được theo học tại các trường THPT công lập và phải học tại các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Tuy nhiên Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến số học sinh đăng ký dự thi tuyển vào lớp 10 khoảng 90.000 học sinh. Và năm nay số lượng học sinh được tuyển vào lớp 10 công lập chỉ chiếm khoảng 62% học sinh tốt nghiệp THCS theo đúng như công tác phân luồng học sinh sau  THCS.

Dưới đây là chỉ tiêu tuyển sinh của cụ thể từng trường THPT công lập tại Hà Nội: