Hà Nội: Tách trường THPT Ngô Tất Tố thành 2 trường 1

Trường THPT Ngô Tất Tố.

Theo Quyết định, trường Trung học Phổ thông Kinh Đô là cơ sở Giáo dục và Đào tạo tư thục thuộc hệ thống sở Giáo dục Quốc dân và trong hệ thống các trường Trung học Phổ thông của thành phố Hà Nội.

Trường được tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011, Thông tư số 13/2011/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và đào tạo; quy định của pháp luật và Thành phố; Trường chịu sự chỉ đạo, quản lý nhà nước và quản lý chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Trụ sở của trường tại thôn Ngoài, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo VnMedia