Theo đó, Sở đề nghị các phòng GD&ĐT và các nhà trường tiếp tục chủ động phối hợp cùng chính quyền và công an địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học theo Quy chế phối hợp số 505/QCPH/SGDĐT-CATP ngày 27/02/2017.

Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn trường học 1

Kiểm tra cơ sở vật chất (tường bao, móng, trần, tường, cống rãnh, cây xanh, bàn ghế, bảng, hệ thống điện, những điểm có nguy cơ gây tai nạn thương tích trong trường học…) có biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời, thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy trong đơn vị.

Tăng cường kiểm soát và giám sát khi khách đến đơn vị liên hệ công tác, thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị.

Tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19 và dịch bệnh theo mùa khác theo chỉ đạo của ngành. Chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ chất lượng và vệ sinh an toàn nguồn thực phẩm cung cấp vào trường học.

Hà Nội tăng cường bảo đảm an toàn trường học 2

Các nhà trường tăng cường công tác đảm bảo an toàn, an ninh trường học.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông. Yêu cầu bắt buộc cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông theo quy định. Chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương tìm biện pháp nhằm giảm ùn tắc giao thông tại cổng trường.

Khi lựa chọn địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tham quan, học tập ngoại khóa cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trên địa bàn Thủ đô hoặc các tỉnh lân cận phải phù hợp với lứa tuổi, đối tượng tham gia.

Việc tổ chức phải được thống nhất và đồng thuận của phụ huynh học sinh. Phải lựa chọn những đơn vị cung cấp dịch vụ có đủ năng lực, uy tín, xe vận chuyển bảo đảm chất lượng, lái xe phải có ý thức tốt, có trách nhiệm cao, nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, bố trí cán bộ giáo viên, phụ huynh cùng tham gia và quản lý học sinh bảo đảm an toàn khi tổ chức.

(theo GDTĐ)