Bắt đầu từ năm học 2016-2017, Hà Nội triển khai đại trà bắt buộc tại 100% các trường THPT (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội với hình thức mỗi trường có ít nhất 2 lớp 10 dạy sách giáo khoa (SGK) theo chương trình mới, những lớp 10 còn lại tiếp tục dạy học theo SGK hiện hành.

Những lớp 11 và 12 phải được tiếp tục dạy học lên theo đúng chương trình SGK. Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo SGK tiếng Anh mới lớp 10 và 11 diễn ra sáng 16/8 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức.

Hà Nội: Triển khai Sách giáo khoa Tiếng Anh mới từ năm học 2016-2017 1

Sách giáo khoa Tiếng anh mới sẽ được Hà Nội triển khai trong năm học mới.

Ngoài ra, từ năm học 2017-2018, Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai tại 100% các trường THPT (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội với hình thức mỗi trường có ít nhất 3 lớp 10 học SGK theo chương trình mới. Những lớp 11 và 12 phải được tiếp tục dạy học lên theo đúng chương trình SGK.

Từ năm học 2016-2020 triển khai 100% số lớp 10 trong các trường THPT (công lập và ngoài công lập) trên địa bàn thành phố Hà Nội được học SGK tiếng Anh chương trình mới và học nối tiếp chương trình đến lớp 12.

Yêu cầu kết quả đạt được đối với từng lớp cấp THPT cụ thể là: Hết lớp 10, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.1; Hết lớp 11, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.2 và hết lớp 12, học sinh sẽ đạt trình độ tương đương B1.

Học sinh được đánh giá thông qua các hoạt động trên lớp như trả lời các câu hỏi ngắn, miêu tả tranh, thuyết trình, hùng biện, hội thoại... chú trọng định hướng giao tiếp và khả năng thực hiện các yêu cầu đàm thoại. Học sinh được đánh giá kỹ năng nói qua kiểm tra thường xuyên tối thiểu 2 lần/kỳ.

Kiểm tra định kỳ (45 phút) sẽ kiểm tra tích hợp các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và có từ 35 đến 60 câu hỏi. Bài kiểm tra phải có ít nhất 2 dạng câu hỏi cho mỗi kỹ năng với định hướng đánh giá năng lực ngôn ngữ toàn diện của học sinh. Giáo viên căn cứ kế hoạch dạy học và chương trình chi tiết đã được phê duyệt lựa chọn thời điểm phù hợp để tiến hành kiểm tra định kỳ cho học sinh. Không tổ chức kiểm tra định kỳ quá sớm, quá muộn hoặc quá sát nhau trong học kỳ.

Ngọc Hà (Tổng hợp)