Sở GD&ĐT TP.HCM và Hà Nội yêu cầu các trường đã được cấp phép dạy thêm, học thêm phải thực hiện đúng theo thông tư 17/2012 của Bộ GD&ĐT về quản lý dạy thêm và học thêm.

Các bạn học sinh Hà Nội và TP. HCM sẽ tựu trường sớm nhất là ngày 1/8.

Đồng thời, Giám đốc Sở GD&ĐT TP. HCM nhấn mạnh các trường tổ chức dạy thêm học thêm trong dịp hè 2016 chỉ được tổ chức ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, không được dạy trước chương trình. Hiệu trưởng các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu phụ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành...

Còn Sở GD&ĐT Hà Nội nghiêm cấm các trường tựu trường trái với quy định, tổ chức dạy trước chương trình năm học mới 2016-2017 và tổ chức ôn tập, luyện thi, thi, kiểm tra khảo sát để xếp học sinh vào lớp chọn đối với các lớp tuyển sinh đầu cấp.

Hiệu trưởng các trường lập kế hoạch ôn tập văn hóa, phân công cán bộ, giáo viên tham gia giảng dạy bồi dưỡng cho đối tượng học sinh yếu, kém có nhu cầu phụ đạo, quản lý chặt chẽ hoạt động dạy thêm, học thêm của cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị theo đúng quy định về dạy thêm, học thêm trong nhà trường đã được ban hành...

Hai thành phố đều chủ trương khai giảng sau ngày 15/8 theo chỉ thị của Bộ GD&ĐT.

Ngọc Hà