Quyết định này được UBND tỉnh Hải Dương đưa ra sau khi xem xét tờ trình của sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Hải Dương đóng cửa trường học sau ca nhiễm COVID-19 mới 1

Học sinh, sinh viên ở Hải Dương nghỉ học từ 14/8 đến khi có thông báo mới.

Ngoài việc nghỉ học từ ngày 14/8 đến khi có thông báo mới, học sinh, sinh viên, học viên trên địa bàn thực hiện cách ly xã hội theo quyết định UBND tỉnh ban hành hôm 13/8.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trụ sở ngoài địa bàn thành phố Hải Dương đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 ở đơn vị theo tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Các trường kích hoạt toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch bệnh đã xây dựng.

UBND tỉnh chỉ đạo căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến dịch bệnh. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ hay đi học trở lại hoặc có hình thức phù hợp với thực tế. Các trường chỉ đào tạo khi đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch theo đúng quy định.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh bùng phát trở lại theo hướng dẫn của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị, thường xuyên nắm bắt tình hình và hàng ngày báo cáo về sở Lao động - Thương binh và Xã hội.