Theo báo cáo của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc, 35.5% trẻ em 2 tuổi và 83,6% trẻ em 5 tuổi đã tham gia vào các cơ sở giáo dục tư nhân. Báo cáo này dựa trên kết quả khảo sát với 537 phụ huynh của trẻ 2 tuổi và 704 phụ huynh của trẻ 5 tuổi ở Hàn Quốc từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2016.

Học thêm ở đây nghĩa là ngoài việc trẻ đi học ở trường mẫu giáo, thì còn tham gia học ở các hagwon (hình thức trường tư phổ biến ở Hàn Quốc với hình thức kinh doanh giáo dục thông qua dạy thêm, học thêm), trung tâm văn hóa hoặc ở nhà, với các môn học từ môn cơ bản đến nghệ thuật hoặc thể thao, hình thức học trực tuyến hoặc ở lớp.

Hàn Quốc: Trẻ em 2 tuổi đã đi học thêm 1

Trẻ mẫu giáo ở Hàn Quốc đang chịu sức ép của việc học thêm quá mức.

Báo cáo của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc cho thấy trẻ 2 tuổi học 2.6 ca học tư mỗi tuần, trong đó mỗi ca học kéo dài khoảng 47.6 phút. Còn trẻ 5 tuổi học 5.2 ca học tư mỗi tuần, mỗi ca kéo dài khoảng 50.1 phút.

Khoảng 28% trẻ 2 tuổi học thêm về các môn liên quan đến tiếng Hàn, học đọc và viết, 15.1% trẻ học các môn giáo dục thể chất, 14.5% học về nghệ thuật và 10.2% học về khoa học.

Với trẻ 5 tuổi, 24.5% học các môn liên quan đến tiếng Hàn, 19% học các môn giáo dục thể chất, 17.3% học toán và 11% học các môn khoa học.

Hàn Quốc: Trẻ em 2 tuổi đã đi học thêm 2

Các chuyên gia giáo dục cảnh báo rằng việc học thêm quá mức có thể có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của trẻ em cũng như quá trình hình thành về cảm xúc khi nó có thể khiến các bạn nhỏ trầm cảm hoặc trở nên hung hăng hơn.

Một chuyên gia của Viện Chăm sóc và Giáo dục Trẻ em Hàn Quốc nói: "Thời gian học như vậy là quá nhiều đối với trẻ em và cần được điều chỉnh. Cha mẹ cần tham gia những chương trình giáo dục về các tiến trình phát triển của trẻ nhiều hơn để có thể giúp các bạn nhỏ cân bằng giữa việc học tập và hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống hằng ngày".

Loan Vũ (dịch)

Nguồn: Korea Times