Tuy nhiên, trong hè nếu học sinh có nguyện vọng sẽ được phụ đạo, bồi dưỡng kiến thức, trong đó, các trường chú ý tập trung vào các đối tượng là học sinh yếu, kém và chịu trách nhiệm quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của đơn vị mình theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT và UBND thành phố Hà Nội.

Học sinh Hà Nội không bị ép học thêm trong hè - ảnh minh họa

Sở cũng yêu cầu, về thời gian, các đơn vị chỉ được triển khai ôn tập sau ngày 1/8/2018; về nội dung, nhà trường không tổ chức dạy trước chương trình, ôn tập luyện thi, cũng như tổ chức kiểm tra khảo sát xếp lớp, cho năm học mới 2018-2019.

Theo đó, Hiệu trưởng các nhà trường có trách nhiệm lập kế hoạch ôn tập văn hóa trong dịp hè cho những học sinh có nguyện vọng được phụ đạo hoặc bồi dưỡng.

Ngọc Ngọc (Tổng hợp)