Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM vừa có văn bản thông báo về việc thực hiện chương trình "Tiết học ngoài nhà trường" năm học 2018-2019.

Đây là chương trình học tập được xây dưng trong kế hoạch năm học của nhà trường và khuyến khích các nhà trường thực hiện từ thứ 2 đến chủ nhật. Tài liệu được sử dụng trong chương trình phải được thẩm định của sở. Mọi vấn đề thay đổi và sử dụng tài liệu trong chương trình tiết học ngoài nhà trường đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải được sự thống nhất giữa các bên.

Năm học 2018-2019, "Tiết học ngoài nhà trường" được thực hiện cụ thể như sau:

Tại Thảo Cầm Viên: Triển khai từ ngày 1-10 với 20 chủ đề từ lớp 6 đến lớp 12 của bộ môn Sinh học – Nông Nghiêp. Riêng năm học 2018 – 2019, chương trình triển khai thí điểm với hành trình đến với bảo tàng cho các đơn vị tham gia chương trình tại Thảo Cầm Viên.

Chương trình học trải nghiệm và ngoại khóa tại khu Sinh thái Về Quê – Củ Chi: Triển khai từ ngày 20-9 cho bộ môn Sinh học và Nông nghiệp THCS và THPT trong chương trình.

Chương trình học tập trải nghiệm "Nông nghiệp 4.0" tại khu Nông nghiệp công nghệ cao Củ Chi: Năm học 2018 - 2019, sở phối hợp với Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Củ Chi xây dựng chương trình học tập trải nghiệm bộ môn Sinh và nông nghiệp với dịnh hướng Giáo dục STEM. Học sinh sẽ được trải nghiệm, nghiên cứu về Công nghệ nuôi cấy mô thực vật; Công nghệ Nông nghiệp tự động; Kỹ thuật trồng nông sản trên các giá thể khác nhau để đạt năng suất cao…

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện đăng ký chương trình học tập trải nghiệm trên cổng thông tin của Sở trước 30 ngày thực hiện. Đây là chương trình học tập được xây dựng trong kế hoạch năm học của nhà trường, khuyến khích các nhà trường thực hiện từ Thứ 2 đến Chủ nhật.