Để thí sinh có căn cứ điều chỉnh nguyện vọng phù hợp, Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường tiếp tục rà soát thông tin trong đề án tuyển sinh công bố trước đó như: chỉ tiêu, ngành, tổ hợp xét tuyển; bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, điểm xét tuyển môn năng khiếu.

Thông tin này phải chính xác với cơ sở dữ liệu khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh.

Trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, các trường phải tuân thủ quy định, hướng dẫn và việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường.

Ví dụ, khi lượng thí sinh đăng ký thấp hơn chỉ tiêu dự kiến một số ngành, nhà trường có thể điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần trong nhóm ngành, điều chỉnh để thống nhất thông tin khai báo trong hệ thống nghiệp vụ thi với đề án tuyển sinh.

Các điều chỉnh sẽ được gửi về Bộ GD&ĐT để tổng hợp, đảm bảo ngày 10/7 các trường phải công khai đề án.

Trước 17h ngày 10/7, các trường phải công bố điều chỉnh trong đề án tuyển sinh

Bên cạnh đó, theo văn bản hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp sư phạm năm 2019, Bộ cho biết từ ngày 16 đến 18/7, Cổng thông tin tuyển sinh sẽ mở để thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ thực hành thử nghiệm việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến và bằng phiếu.

Đây là giai đoạn chạy thử phần mềm, giúp thí sinh, điểm tiếp nhận hồ sơ làm quen.

Bộ cũng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên phải công bố và chủ động cập nhật ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào trước ngày 22/7/2019 tại trang thông tin của nhà trường và trên cổng thông tin tuyển sinh và trang nghiệp vụ tuyển sinh.

Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và các ngành đào tạo thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, Bộ GD&ĐT sẽ thông báo về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu chung, làm căn cứ để các trường xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của trường mình bằng hoặc cao hơn mức tối thiểu chung, cập nhật vào Hệ thống phần mềm xét tuyển và lọc ảo năm 2019.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào là tổng điểm ba bài/môn thi cộng điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng) theo thang điểm 10.

Theo VTC News