Khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng: Đào Ngọc Dung, Phùng Xuân Nhạ và các đại biểu chính thức bấm nút khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Ảnh baodansinh.vn)

Theo ông Đào Ngọc Dung – Bộ trưởng Bộ Lao động  - Thương binh và xã hội, phó chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về trẻ em, việc khai trương Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em với ba số 111 là những số ngắn và dễ nhớ, nhằm mục tiêu thường trực tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em.

Nhiệm vụ của tổng đài là tiếp nhận thông báo, tố giác từ cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình  và cá nhân qua điện thoại. Những thông tin về trẻ em có nguy cơ bị xâm hại sẽ ngay lập tức được chuyển tới các cá nhân, cơ quan có chức năng bảo vệ trẻ em.

Bộ trưởng cho biết thêm, theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phiên họp Ủy ban sáng cùng ngày, Tổng đài này sẽ kết nối trực tiếp với một đơn vị tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở - Đoàn Thanh niên - để tiếp nhận nhanh, chủ trì với các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương, phối hợp với ngành giáo dục để xử lý các vụ việc, trong nhà trường là Tổng phụ trách đội, ở bên ngoài là người phụ trách đoàn thanh niên, và lãnh đạo chính quyền địa phương, khi nhận được thông tin từ Tổng đài 111 sẽ xử lý nhanh vụ việc liên quan đến trẻ em.

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng kêu gọi: “Các cơ quan, tổ chức, cá nhân hãy sử dụng số điện thoại 111 để lên tiếng thông tin, thông báo, tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em và thực hiện các việc tư vấn kiến thức lien quan. Với sự quyết tâm của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, các gia đình và toàn xã hội cùng nhau chung sức, đồng lòng chăm lo cho trẻ em, cho thế hệ tương lai của đất nước với tinh thần ưu tiên bảo vệ trẻ em, mọi trẻ em Việt Nam sẽ được sống trong môi trường ngày càng an toàn, lành mạnh và phát triển toàn diện”.

Quốc Hội (Tổng hợp)