Nếu bạn muốn hiểu thế giới, hãy nhìn cuộc sống của họ. Và nếu muốn hiểu trẻ em, hãy xem chúng có món đồ chơi gì.

Với mong muốn hiểu được điều đó, Dollar Street, một dự án từ quỹ Gapminder đã được triển khai. Các thành viên dự án đã đi tới nhiều gia đình trên toàn thế giới để xem cuộc sống của họ ra sao. Họ nhận ra một điều rằng, dù có hoàn cảnh, thu nhập gia đình hay điều kiện sống khác nhau như nào, trẻ em luôn có những món đồ chơi của riêng mình.

Hãy thử xem trẻ em trên toàn thế giới đến từ các gia đình có thu nhập khác nhau đang sở hữu các món đồ chơi như thế nào.

Tại Ấn Độ, đồ chơi của trẻ em tại các gia đình nghèo chỉ có chai nhựa.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 1

Trong một gia đình nghèo với thu nhập 29$/1 người lớn/1 tháng, lũ trẻ có đồ chơi là lõi ngô hay bắp chuối.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 2

Đồ chơi của trẻ em gia đình thu nhập gần 700 nghìn VNĐ/1 người/1 tháng tại Zimbabwe là các quả bóng tự làm.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 3
Tại Haiti, đồ chơi của trẻ em một gia đình thu nhập gần 800 nghìn/1 người lớn/1 tháng là quả bóng tennis.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 4
Burkina Faso (gia đình 900 nghìn VNĐ/1 người/ 1 tháng): búp bê nhựa hỏng.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 5

Ấn Độ (gia đình 1,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gậy criket tự làm.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 6

Ấn Độ (gia đình 1,6 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): búp bê hỏng.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 7

Philippines (gia đình 2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): đồ chơi con giống, siêu nhân.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 8

Palestine (gia đình 2,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): chai nhựa.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 9

Colombia (gia đình 2,5 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): bóng đá.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 10

Nigeria (gia đình 2,5 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gậy gỗ.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 11

Colombia (gia đình gần 3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): đồ chơi nhựa.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 12
Colombia (gia đình 3,3 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): một chú mèo.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 13

Phlippines (gia đình 3,5 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): búp bê nhựa.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 14

Tunisia (gia đình 3,6 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gấu Teddy.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 15
Tunisia (gia đình 4,2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): xe trượt.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 16

Ấn Độ (gia đình 5 triệu/1 người lớn/1 tháng): ô tô tải đồ chơi.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 17

Jordan (gia đình 5,1 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): thú nhồi bông.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 18

Rwanda (gia đình 5,2 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): một cái gậy.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 19

Bolivia (gia đình 5,3 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): quả bóng đá.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 20
Campuchia (gia đình 9,1 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): chú chó con.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 21
Ukraina (gia đình 10 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): điện thoại di động.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 22
Latvia (gia đình gần 10 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): thú nhồi bông.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 23

Mexico (gia đình hơn 20 triệu VNĐ/1 người/1 tháng): ghi ta điện.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 24

Thụy Điển (gia đình 45 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): búp bê chơi nhựa dẻo.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 25

Trung Quốc (gia đình 45 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): mô hình xe tăng quân sự.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 26

Kenya (gia đình hơn 60 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): máy tính bảng.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 27
Nepal (gia đình gần 80 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): gấu Teddy.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 28
Mỹ (gia đình 94 triệu VNĐ/1 người lớn/1 tháng): bộ đồ chơi bóng chày.

Khám phá đồ chơi yêu thích của trẻ em trên khắp thế giới 29

Theo Kenh14