Khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh bước vào năm học mới 1Khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh bước vào năm học mới 2Khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh bước vào năm học mới 3Khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh bước vào năm học mới 4

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái “bình thường mới”, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến Bạn “Thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế”:

Khuyến cáo phòng, chống dịch COVID-19 cho học sinh bước vào năm học mới 5

Bên cạnh đó, các thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường và phụ huynh “Hãy cài đặt Bluezone để bảo vệ mình, bảo vệ mọi người”

Link tải về ứng dụng Bluezone: trên Android; trên iOS
Xem hướng dẫn cài Bluezone tại đây