Cụ thể, số nguyện vọng đăng kí khối D01 là 791.532 chiếm 30,74%. Năm 2018, số nguyện vọng đăng kí khối D01 là 743.246 chiếm 27,01%.

Tổ hợp đứng thứ 2 là A00 với tổng số nguyện vọng 722.017 chiếm 28,04%. Con số này năm 2018 là 848.444, chiếm tỷ lệ 30,83%.

Sau các D01 và A00, các tổ hợp khác có số nguyện vọng đăng kí theo thứ tự giảm dần như sau: A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)…

Theo quy định, các trường tự chủ xác định tổ hợp tuyển sinh. Các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển đã gắn với yêu cầu của ngành đào tạo.

Tính theo 9 môn thi THPT quốc gia và các môn thi năng khiếu thì có nhiều tổ hợp. Nhưng 5 tổ hợp truyền thống với các môn thi chủ yếu và có tính liên quan đến nhau vẫn là điều kiện tuyển sinh của phẩn lớn các ngành, các trường, chiếm hơn 90% số nguyện vọng.

133 tổ hợp khác có thí sinh đăng kí nhưng chỉ chiếm gần 10% số nguyện vọng.

Các tổ hợp ít thông dụng hầu như không được các trường có uy tín và không được các thí sinh giỏi lựa chọn nên hầu như không phát huy tác dụng (trừ các ngành liên quan đến năng khiếu).

Năm 2019 có tổng số 367 đơn vị tuyển sinh tham gia xét tuyển. Trong đó có 276 trường Đại học, 52 trường Cao đẳng sư phạm và 29 trường trung cấp sư phạm.

Có 653.278 thí sinh đăng kí xét tuyển trong tổng số 887.173 thí sinh dự thi THPT quốc gia. Tổng số nguyện vọng là 2.575.305.

Tỷ lệ thí sinh đăng kí dự thi và đăng kí xét tuyển tương đối ổn định trong 3 năm gần đây (Số thí sinh đăng ký xét tuyển năm 2018 là 74,37%, năm 2017 là 74%).