Theo đó, với học sinh trường THPT chuyên có điểm môn chuyên từ 8,5 đến dưới 9,0 hoặc đoạt được một trong các giải Khuyến khích, giải Ba tại các kỳ thi SGK quốc gia, khu vực hoặc quốc tế: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng 4 lần mức học phí hiện hành của bậc THPT tại địa phương;

Lâm Đồng quy định chế độ thưởng cho học sinh giỏi 1

Điểm môn chuyên từ 9,0 trở lên hoặc đoạt được một trong các giải nhì, giải nhất tại các kỳ thi HSG quốc gia, khu vực hoặc quốc tế: Mức học bổng cấp cho một học sinh một tháng bằng 5 lần mức học phí hiện hành của bậc THPT tại địa phương.

Học sinh lớp chuyên là con liệt sĩ, con thương binh hoặc người được hưởng chế độ như thương binh; con bệnh binh; con mồ côi cả cha lẫn mẹ; học sinh lớp chuyên là con của người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; là người dân tộc thiểu sốĐược ưu tiên ở nội trú tại trường và được hưởng mức hỗ trợ bằng 50% mức tiền lương cơ sở/tháng; nếu không ở nội trú tại trường thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 25% mức lương cơ sở/tháng.

Chế độ khen thưởng đối với giáo viên hoặc nhóm giáo viên tham gia bồi dưỡng có học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi HSG quốc gia, khu vực hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật  (đơn vị tính: đồng/giải):

Giải thưởng

Cấp quốc gia

Cấp khu vực hoặc quốc tế

Giải nhất (Huy chương vàng)

12.000.000

50.000.000

Giải nhì (Huy chương bạc)

10.000.000

40.000.000

 

Giải ba (Huy chương đồng)

7.000.000

30.000.000

Giải tư, giải khuyến khích

5.000.000

20.000.000

Học sinh đoạt giải từ khuyến khích trở lên tại các kỳ thi HSG quốc gia, khu vực hoặc quốc tế về các môn văn hóa, khoa học kỹ thuật (đơn vị tính: đồng/giải):

Giải thưởng

Cấp quốc gia

Cấp khu vực hoặc quốc tế

Giải nhất (Huy chương vàng)

12.000.000

50.000.000

Giải nhì (Huy chương bạc)

10.000.000

40.000.000

Giải ba (Huy chương đồng)

7.000.000

30.000.000

Giải tư, giải khuyến khích

5.000.000

20.000.000

Học sinh đoạt giải nhất tại các kỳ thi HSG cấp tỉnh về các môn văn hóa cấp THCS, THPT: Mức khen thưởng bằng 1 lần mức tiền lương cơ sở/học sinh;

Đối với các môn thể dục thể thao, nghệ thuật: tùy theo tình hình thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định mức thưởng, nhưng tối đa không vượt quá mức thưởng tương ứng theo cấp thi quy định như trên.

Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp tỉnh bậc THCS, THPT: Được hưởng mức bồi dưỡng bằng 15% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy;

Tham gia bồi dưỡng đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia: Được hưởng mức bồi dưỡng bằng 20% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy;

Trường hợp cần thiết phải mời giáo viên là giáo sư, tiến sĩ hoặc giáo viên dạy giỏi ngoài tỉnh về bồi dưỡng cho đội tuyển của tỉnh dự thi học sinh giỏi quốc gia thì thanh toán chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành và chi trả thù lao giảng dạy theo thỏa thuận, nhưng tối đa không vượt quá 50% mức tiền lương cơ sở/1 tiết thực dạy…

Học sinh tập trung bồi dưỡng và dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia; bồi dưỡng để chọn vào đội tuyển Olympic quốc tế; bồi dưỡng và dự thi Olympic quốc tế ở trong nước được hỗ trợ chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú theo chế độ công tác phí hiện hành; hỗ trợ tiền ăn bằng 10% mức tiền lương cơ sở/ngày/học sinh.

Học sinh tập trung bồi dưỡng và dự thi Olympic quốc tế, các cuộc thi khoa học kỹ thuật ở nước ngoài: Thực hiện theo chế độ quy định hiện hành về công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên chức đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước đảm bảo.

Các chế độ quy định tại Nghị quyết này áp dụng từ năm học 2017- 2018.

Theo báo Giáo dục Thời đại