Tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định số 1180 về việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2021-2022. Theo đó, học sinh lớp 9 trên toàn bộ tỉnh Quảng Trị sẽ bước vào kỳ thi lớp 10 vào các ngày 3,4,5/6 năm 2021.

Các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 tỉnh Quảng Trị:

Đối với thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10: thi tự luận các môn Toán, Văn. Riêng môn tiếng Anh sẽ thi 3 kỹ năng: nghe - đọc - viết.

Đối với thí sinh dự thi tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn: thi thêm một bài môn chuyên đã đăng ký. Môn tiếng Anh chuyên sẽ thi 3 kỹ năng: nghe - nói - đọc - viết.

 - Ảnh 1

Thời gian làm bài thi tuyển sinh vào lớp 10 tại tỉnh Quảng Trị:

 Bài thi môn chung : Toán , Ngữ văn 120 phút , Tiếng Anh : 60 phút . 

Bài thi môn chuyên : 150 phút .

Theo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 công lập ở Quảng Trị, từ ngày 10 - 15.6, hội đồng tuyển sinh của các trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển, nhập hồ sơ vào phần mềm. Ngày 17.6, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả. Sau ngày này, nếu các trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu thì sẽ tuyển sinh đợt 2 (Hội đồng tuyển sinh sẽ thu nhận hồ sơ từ ngày 18 - 21.6, ngày 22.6 sẽ công bố kết quả tuyển sinh đợt 2). Đối với tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, sau khi nộp hồ sơ dự tuyển, ngoài các học sinh thuộc diện tuyển thẳng, thí sinh còn lại vẫn sẽ tham gia thi vào các ngày 3 - 5/6.