Phương thức tuyển sinh của k ỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 về cơ bản giữ ổn định như năm học trước là: xét tuyển đối với Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, các trường THPT thuộc 2 huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh; thi tuyển đối với Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Nha Trang) và các trường THPT công lập còn lại. 

Cụ thể, thí sinh thi tuyển vào trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP Nha Trang với 4 môn thi gồm: Ngữ Văn, Toán, tiếng Anh và môn chuyên. Các môn thi đều thi theo hình thức tự luận; môn tiếng Anh kết hợp tự luận và trắc nghiệm; môn chuyên Tin học thi theo hình thức lập trình trên máy tính.

Môn Toán và Ngữ văn thời gian làm bài 120 phút; tiếng Anh 60 phút; các môn chuyên là 150 phút. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vào các ngày 3-4/6/2021.

Điểm xét tuyển bằng tổng số điểm các bài thi không chuyên, điểm bài thi môn chuyên tương ứng với lớp chuyên sau khi đã tính hệ số. Trong đó điểm bài thi không chuyên tính hệ số 1; điểm bài thi chuyên tính hệ số 3. Sở chỉ xét tuyển đối với HS tham gia thi đủ các bài thi quy định và bài thi môn chuyên đạt từ 5 điểm trở lên, bài thi các môn còn lại đạt từ 3 điểm trở lên. Căn cứ vào điểm xét tuyển, sẽ xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên.

Lịch và thời gian thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của tỉnh Khánh Hoà
Lịch và thời gian thi vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của tỉnh Khánh Hoà

Cùng với đó, Khánh Hòa tổ chức thi tuyển đối với các trường THPT công lập còn lại trên địa bàn tỉnh này. Học sinh thi tuyển vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn gồm: Ngữ văn, Toán (hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút) và Tiếng Anh (hình thức tự luận kết hợp trắc nghiệm, 60 phút). Điểm bài thi tính theo thang điểm 10. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi đã tính theo hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, môn Ngữ văn, Toán tính hệ số 2; môn Tiếng Anh tính hệ số 1. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ xét tuyển đối với học sinh tham gia thi đủ các bài quy định và không có bài nào bị điểm 0.

Yêu cầu học sinh lớp 9 ở trường THCS thuộc địa bàn huyện, thị xã, thành phố nào sẽ tham gia dự tuyển vào trường THPT công lập thuộc địa bàn đó.

Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại TP Nha Trang, Khánh Hòa
Thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập tại TP Nha Trang, Khánh Hòa

Năm học 2021-2022, Khánh Hòa xét tuyển vào trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Khánh Hòa; trường THPT Lạc Long Quân, trường THCS và THPT Nguyễn Thái Bình (huyện miền núi Khánh Vĩnh) và trường THPT Khánh Sơn (huyện miền núi Khánh Sơn).

Điểm xét tuyển được tính bằng: tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện, học tập của 4 năm học ở cấp THCS và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Trong đó, điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học của HS ở cấp THCS được tính như sau (nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó): Hạnh kiểm (HK) tốt, học lực (HL) giỏi: 10 điểm. HK khá, HL giỏi hoặc HK tốt, HL khá: 9 điểm. HK khá, HL khá: 8 điểm. HK trung bình, HL giỏi hoặc HK tốt, HL trung bình: 7 điểm. HK khá, HL trung bình hoặc HK trung bình, HL khá: 6 điểm. Trường hợp còn lại: 5 điểm.

Theo đó, tổng số học sinh đăng ký dự tuyển (nguyện vọng 1 trực tiếp tại trường) là 14.114 học sinh, trong đó tuyển thẳng 134 em, học sinh người dân tộc thiểu số 686 em. Đăng ký vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và có nguyện vọng 1 về lại trường THPT công lập đại trà nếu không trúng tuyển trường chuyên là 591 em. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn tỉnh (không tính Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh) là 11.288 học sinh.

Về thời gian tuyển sinh: UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/7/2021.