Chỉ cần làm các bước đơn giản dưới đây là bạn có thể nhập trang nhanh hơn khi duyệt web.

Bước 1:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 1

Mở trình duyệt Chrome.

Bước 2:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 2

Nhấp vào biểu tượng Menu (biểu tượng 3 dấu chấm đặt thẳng hàng).

Bước 3:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 3

Chọn mục Cài đặt (Setting).

Bước 4:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 4

Chọn mục Cài đặt trang (Set Page) trong nhóm "On Start up".

Bước 5:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 5

Tại hàng "Add a new page" (Thêm một trang mới), bạn có thể nhập các trang web thường xuyên truy cập, sau đó ấn "Enter".

Bước 6:

Mẹo mở nhanh các trang yêu thích trên trình duyệt Chrome 6

Nhấp chọn "OK".

Theo Dân Việt