Cách đây 65 năm từ chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã ra chỉ thị ra đời báo Thiếu niên Tiền phong, hướng tới độc giả là thiếu niên nhi đồng. Trong dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam, của phong trào Đoàn- Đội, báo Thiếu niên Tiền phong đã không ngừng trưởng thành và phát triển, trở thành tờ báo phục vụ thế hệ thiếu nhi Việt Nam.

Những sự kiện nổi bật qua từng thời kỳ.06

Với Trách nhiệm bồi dưỡng thế hệ tương lai của đất nước, 65 năm qua, báo Thiếu niên Tiền phong đã thực hiện nghiêm túc tôn chỉ, mục đích giáo dục thiếu nhi thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, góp phần bồi dưỡng các bạn thiếu niên trở thành những con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

Khởi đầu, báo là phụ chương của tờ báo Tiền phong với tên gọi "Tiền phong Thiếu nhi". Đến năm 1957, đã chính thức mang tên Thiếu niên Tiền phong. Qua mỗi thời kỳ, giai đoạn, báo không ngừng sáng tạo, đổi mới, tờ báo ngày càng bổ ích, hấp dẫn với các bạn nhỏ. Tới nay đã có 7 ấn phẩm đặc sắc: TNTP Thứ 7, TNTP Chủ Nhật, TNTP Thứ Tư, TNTP Thứ Sáu, Học trò cười, Thiếu nhi Dân tộc, Hoa Trạng Nguyên và tờ báo điện tử Thieunien.vn.

Những mốc thời gian đáng nhớ, đánh dấu sự ra đời của từng ấn phẩm Thiếu niên Tiền phong.