Dự báo số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta trong năm 2018 có khả năng tương đương so với trung bình nhiều năm, cụ thể sẽ có khoảng 12-13 cơn hoạt động trên Biển Đông và khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền.

Vào thời kỳ đầu mùa, bão và áp thấp nhiệt đới có xu hướng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm ở khu vực phía Bắc Biển Đông và xu hướng sẽ dịch dần về phía nam Biển Đông trong những tháng cuối năm 2018. Đáng lưu ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định trong mùa bão năm 2018, khả năng bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng nhiều hơn tới khu vực Trung Bộ.

Ngoài ra, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng nhận định nhiệt độ trung bình trong các tháng tiếp theo của năm 2018 trên toàn quốc phổ biến phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm. 

Nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ có xu hướng xuất hiện muộn hơn trung bình và mức độ không gay gắt như trong năm 2017.

Các đợt mưa lớn tập trung trong các tháng 6-8. Khu vực Trung Bộ, tổng lượng mưa các tháng 4, tháng 5, tháng 9, tháng 10 phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%.

Tây Nguyên và Nam Bộ, thời kỳ tháng 4, tháng 5 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%. Các tháng 6 đến tháng 10 phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 11-12 ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm. Mùa mưa tại khu vực có khả năng đến sớm và kết thúc tương đương với trung bình nhiều năm.

Từ tháng 4 đến tháng 6, nguồn nước so với trung bình nhiều năm trên lưu vực sông Đà thuộc khu vực Tây Bắc có xu thế nhiều hơn từ 5-20%; trên lưu vực sông Thao, sông Lô và hạ lưu sông Hồng thuộc khu vực Việt Bắc thiếu hụt khoảng 20-30%. Mùa lũ năm 2018 có khả năng xuất hiện đúng chu kỳ trung bình nhiều năm, đỉnh lũ các sông thuộc hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng ở mức báo động 2-3, phổ biến thấp hơn năm 2017, riêng trên sông Thái Bình đỉnh lũ cao hơn năm 2017.
 
Chi Đặng (Tổng hợp)