Phát biểu tại buổi khai mạc, anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn  đã cho biết,  trong nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa qua, công tác phụ trách Đội và bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng đã được các cấp bộ Đoàn, Đội triển khai với nhiều giải pháp tạo chuyển biển tích cực trong nhận thức và thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, thanh niên như: các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các phong trào, hoạt động với nhiều hình thức, nội dung phong phú đa dạng; các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hoạt động hiệu quả; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra đầy sôi động tạo không khí vui tươi đã góp phần giúp thiếu niên, nhi đồng phát triển toàn diện.

Nâng cao hiệu quả phụ trách Đội và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khai mạc hội nghị

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi ở vùng sâu, vùng xa, thiếu nhi là con em công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất… đã đặc biệt được quan tâm.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung như: Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên và cộng đồng xã hội về tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội các cấp; tăng cường hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; các giải pháp thúc đẩy quyền tham gia của thiếu nhi; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức quốc tế trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng...

Trong giải pháp về thực hiện nhiệm vụ tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em. Các đại biểu có ý kiến cho rằng việc triển khai mô hình “Hội đồng trẻ em” cần được đánh giá kỹ lưỡng về tính hiệu quả, tập hợp được ý kiến của các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt mà không chỉ các em có điều kiện tốt. Bên cạnh đó, cần tạo môi trường để trẻ em nói lên tiếng nói của mình, không có sự tác động của người lớn vào ý kiến của trẻ em. Có ý kiến đề nghị, lấy ý kiến trẻ em vào các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch cần được tổ chức hiệu quả, phù hợp với tâm lý thiếu nhi, có ý kiến tiếp thu và giải trình phản hồi cụ thể trở lại với thiếu nhi.

Về Chương trình rèn luyện đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh giai đoạn 2018- 2022, cơ bản các ý kiến thống nhất về việc cần thiết phải sửa đổi Chương trình rèn luyện đội viên, đề nghị giữ nguyên bố cục của chương trình gồm 2 phần: Dự bị đội viên và rèn luyện đội viên trong đó phần rèn luyện đội viên giữ nguyên 3 hạng của chương trình: Hạng ba (Hạng măng non), Hạng Nhì (Hạng sẵn sàng), Hạng nhất (Hạng trưởng thành). Có ý kiến đề nghị cần ban hành riêng 02 chương trình Dự bị đội viên và rèn luyện đội viên.

Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2018 – 2022, đa số các ý kiến phát biểu đánh giá cao sự cần thiết của việc xây dựng Đề án, mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nhiệm vụ giải pháp đề cập trong Đề án.

Nâng cao hiệu quả phụ trách Đội và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng 2

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu bế mạc hội nghị.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - anh Lê Quốc Phong đã phát biểu tổng kết hội nghị trong ngày 15/4: công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng là một trong những nhiệm vụ công tác lớn, quan trọng của tổ chức Đoàn. Công tác Đội và phong trào thiếu nhi hiện nay cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ mới, cần thông tin đầy đủ và xin ý kiến rộng rãi các đồng chí cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành đoàn, Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố.

Qua hội nghị lần này, anh Lê Quốc Phong đề nghị, các tỉnh, thành Đoàn cần đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đội, nhất là về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, phong trào thiếu nhi, kỹ năng thực hành xã hội để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đáp ứng với yêu cầu hiện nay.

Anh Lê Quốc Phong tin tưởng rằng, sau Hội nghị lần này, các cấp bộ Đội, cán bộ làm công tác Đội cùng thống nhất về nhận thức và hành động, để cùng thúc đẩy công tác Đội và phong trào thiếu nhi ngày càng phát triển, cùng với các cấp, các ngành dành những gì tốt đẹp nhất cho các em, xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của Đảng và Nhà nước.

Nâng cao hiệu quả phụ trách Đội và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng 3

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã trao tặng 10 suất học bổng và 05 Tủ sách có tổng trị giá 120 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Ngọc Hà