Vừa qua, Trường trung học phổ thông Trưng Vương, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức ngày hội “Toán học và thực tiễn”, với sự tham gia của hàng trăm học sinh thuộc 3 khối từ 10 đến 12.

Theo cô Trương Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng Trường Trưng Vương, ngày hội này giúp học sinh của trường trải nghiệm, ứng dụng các lý thuyết Toán học đã được học ở trên lớp, giải quyết được các bài Toán của thực tiễn, như: Đo khoảng cách, tính chiều cao của các vật thể có kích thước rất lớn, xây dựng các hình khối, áp dụng tư duy logic để gải quyết tinh huống thực tế.

Học sinh sẽ còn được tìm hiểu lịch sử của Toán học, giải đáp được các câu đố có liên quan đến môn Toán, giải mật thư…

Ngày hội “Toán học và thực tiễn” ở trường Trưng Vương 1

Học sinh trường Trưng Vương trải nghiệm hoạt động thực tế của môn Toán

Chương trình ngày hội bao gồm 2 phần: Phần đầu, học sinh sẽ trải nghiệm thực tế những kiến thức của môn Toán qua các gian hàng.Học sinh sẽ được cộng tối đa 4 điểm vào cột hệ số 1 của môn Toán, nếu tham gia và trải nghiệm đầy đủ.

Phần 2: Học sinh sẽ được xem kịch về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học Newton, nghe thầy giáo Trần Nam Dũng (Tiến sĩ khoa Toán, Tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố) báo cáo về tổng quan về Toán, ứng dụng thực tiễn và phương pháp học tốt môn Toán.

Ngày hội “Toán học và thực tiễn” ở trường Trưng Vương 2

Học sinh đóng dấu tham gia hoạt động trải nghiệm để cộng điểm môn Toán

Sau khi tham dự ngày hội, học sinh Trường Trưng Vương sẽ thấy được sự vận dụng hữu ích của những kiến thức Toán học vào nghiên cứu khoa học, thấy rõ được việc vận dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào bài toán thực tế, biết ứng dụng vào sự phát triển ngày càng nhanh, mạnh mẽ của nền khoa học.

Cô Trương Thị Bích Thủy cũng cho biết thêm, đây là hoạt động rất thường xuyên diễn ra tại trường, nhằm tăng cường mở rộng không gian lớp học, với phương pháp “thực học, thực nghiệm”, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực học sinh, từng bước đưa chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM vào giảng dạy và học tập của trường.

Theo Giáo dục Việt Nam