Nghệ An: nhiều trường sẽ tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi năng lực 1

Nhiều trường ở Nghệ An sẽ tuyển sinh lớp 6 bằng bài thi kiểm tra đánh giá năng lực - ảnh báo Lao Động

Ngày 4/5, Sở GD&ĐT Nghệ An đã ban hành văn bản về công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2018 - 2019.

Trong đó, bắt đầu từ năm học này, thực hiện theo Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11 (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh), công tác tuyển sinh vào lớp 6 đầu cấp năm học 2018 - 2019 có nhiều điều chỉnh với hai phương thức tuyển sinh chính.

Cụ thể, đối với các trường THCS có số lượng học sinh dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện theo phương thức xét tuyển, nhận bàn giao học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6 THCS.

Riêng đối với các trường THCS có số lượng học sinh dự tuyển lớn hơn chỉ tiêu tuyển sinh thì thực hiện phương án tuyển sinh theo phương thức xét tuyển hoặc kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh.

Như vậy, với hình thức này, nhiều trường học trên địa bàn Nghệ An (tập trung chính vào các trường trọng điểm, chất lượng cao) năm nay sẽ chuyển từ hình thức xét tuyển sang thực hiện làm bài kiểm tra đánh giá năng lực.

Ngoài ra, cũng trong văn bản này, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng công bố việc cộng điểm ưu tiên, khuyến khích đối với việc tuyển sinh vào lớp 10. Trong đó, cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.

Cộng 2,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh, bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.

Cộng 2,0 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người học đang sinh sống, học tập ở xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/1/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020; người học đang sinh sống, học tập ở thôn đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020.

Học sinh được cấp Giấy chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do Sở GD&ĐT tổ chức ở cấp trung học cơ sở được cộng 1,5 điểm (loại giỏi), 1 điểm (loại khá) và 0,5 điểm (loại trung bình).

Trước đó, Sở GD&ĐT Nghệ An cũng đã công bố đề thi minh họa môn tổ hợp Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2018 – 2019.

Hướng Dương (tồng hợp)