Trong tờ trình đề xuất, Sở GD&ĐT TP.HCM xác định việc mở cửa một số trường học tại địa phương (bao gồm thành phố Thủ Đức và các quận, huyện)  cho học sinh đi học trở lại là hoạt động phục hồi kinh tế. Đây cũng chính là điều kiện để các địa phương đã kiểm soát được dịch bệnh sớm ổn định, giúp phụ huynh an tâm đi làm. Hơn nữa đây chính là “khoảng thời gian vàng” để đảm bảo chất lượng giáo dục đồng thời là điều kiện tốt để ổn định xã hội.

 - Ảnh 3

Phương án cụ thể cho kế hoạch mở cửa trường học mà UBND cấp huyện xây dựng phải đáp ứng các yêu cầu sau:

1. Một số yêu cầu cơ bản:

+ Địa phương đã kiểm soát dịch bệnh, xác định đã đủ điều kiện an toàn

+ Cơ sở giáo dục phải được kiểm định, đánh giá đủ điều kiện cho học sinh tới trường. (theo Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống COVID-19 trong trường học)

+ Đội ngũ giáo viên đã tiêm đầy đủ 2 mũi vắc xin ( ít nhất 2 tuần trước ngày đến trường).

+Chỉ học trực tiếp trong phạm vi địa phương để dễ kiểm soát,  ngoài ra việc đến trường phải trên tinh thần tự nguyện.

+Tiếp tục duy trì dạy học trực tiếp và truyền hình và để bổ trợ kiến thức, vừa đảm bảo học tập cho những học sinh không thể học trực tiếp. 

+ Các địa phương rà soát tình hình cơ sở vật chất trường học, kể cả ngoài công lập theo Bộ tiêu chí an toàn phòng dịch trong trường học.

 - Ảnh 3

2. Về kinh phí hoạt động

+Trường học được trưng dụng phục vụ công tác phòng chống dịch, sau khi nhận bàn giao phải xây dựng kế hoạch sửa chữa. Trong đó, ưu tiên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học hoàn thành trước. 

+ Đảm bảo kinh phí hoạt động của các trường công lập do những phát sinh từ công tác phòng, chống dịch, tổ chức giãn lớp…

3. Về đội ngũ

+ Rà soát đội ngũ cán bộ quản lý tại địa phương để có phương án điều chỉnh kịp thời trong trường hợp thiếu nhân lực hoặc điều kiện hợp đồng chưa đảm bảo. 

+ Đảm bảo việc chích vắc xin cho đội ngũ giáo viên, chỉ những giáo viên được chích ngừa vắc xin trước 2 tuần mới được vào trường và tạo điều kiện để giáo viên di chuyển từ nhà đến trường, nhất là giáo viên ngoài địa phương.

 - Ảnh 3

4. Về chuyên môn

Về chuyên môn, địa phương tham mưu UBND TP.HCM ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non riêng cho địa phương và thực hiện mở cửa đồng loạt trên địa bàn.

Trong đó cấp học mầm non được ưu tiên học trực tiếp, tuy nhiên chỉ nhận giữ trẻ trong địa phương chứ không giữ trái tuyến để các cơ sở giáo dục dễ dàng kiểm soát, đảm bảo an toàn dịch bệnh. 

Thời gian đầu, không tổ chức ăn sáng, bố trí thời gian đưa, đón trẻ lệch giờ…

Đối với bậc phổ thông, ưu tiên học sinh lớp lớp 1, lớp 2, lớp  đầu, cuối cấp. Thời gian đầu chia nhỏ lớp, chỉ bố trí học 1 buổi. Sau mỗi tuần các trường đánh giá tình hình và điều chỉnh phương án mở dần học sinh các khối lớp khác. Trong thời gian này vẫn duy trì việc học trực tuyến  để đáp ứng yêu cầu của học sinh.

Sau khi các địa bàn lân cận an toàn, các cơ sở giáo dục ngoại ngữ - tin học, tư vấn du học, giáo dục kỹ năng mới mở cửa trở lại.