Những phím tắt hữu ích trên các trình duyệt web 1

Ctrl + H: Mở lịch sử duyệt web của trình duyệt.

Ctrl + J: Mở lịch sử Download của trình duyệt.

Ctrl + D: Lưu trang hiện tại đang mở vào Bookmark.

Ctrl + Shift + Del: Mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt web.

Ctrl + P: In trang web hiện tại.

Ctrl + S: Lưu trang web đang mở về máy tính.

 

Những phím tắt hữu ích trên các trình duyệt web 2

 

Ctrl + O: Mở một file trên máy tính.

Ctrl + 1 đến 8: Chọn một tab cụ thể đang mở, số thứ tự đánh từ trái sang phải
.
Ctrl + 9: Chuyển tới tab cuối cùng.

Ctrl + Tab: Chuyển sang tab tiếp theo, thông thường là tab bên phải.

Ctrl + Shift + Tab: Chuyển sang tab trước đó, thông thường là tab bên trái.

Ctrl + W, Ctrl + F4: Đóng tab hiện tại.

Ctrl + Shift + T: Mở lại tab cuối cùng vừa đóng.

Ctrl + T: Mở một tab mới.

Ctrl + N: Mở một cửa sổ mới.

Alt + F4: Đóng cửa sổ hiện tại.

Shift + chuột trái: Mở link trong một cửa sổ trình duyệt mới.

Alt + Mũi tên sang trái, Backspace: Back.

Alt + Mũi tên sang phải, Shift + Backspace: Forward.

F5: Tải lại trang.

Shift + F5: Tải lại trang và xóa cache, tải lại toàn bộ website.

Escape: Dừng tải trang.

Alt + Home: Mở trang chủ.

Ctrl và +, Ctrl + cuộn chuột lên: Phóng to trang web.

Ctrl và -, Ctrl + cuộn chuột xuống: Thu nhỏ trang web.

Ctrl + 0: Trở về tỉ lệ mặc định.

F11: Chuyển bật/tắt chế độ xem toàn màn hình.

Space, Page Down: Chuyển xuống 1 khung nhìn màn hình.

Page Up: Chuyển lên 1 khung nhìn màn hình.

Home: Lên đầu trang.

End: Xuống cuối trang.

Kích cuộn chuột: Cuộn khung hình bằng cách kéo chuột lên hoặc xuống.

Ctrl + L, Alt + D, F6: Điều hướng đặt con trỏ vào thanh địa chỉ.

Alt + Enter: Mở trang web vừa nhập tại thanh địa chỉ trên một tab mới.

Ctrl + G, F3: Chuyển tới kết quả tìm kiếm tiếp theo trong các kết quả đã tìm thấy.

Ctrl + Shift + G, Shift + F3: Chuyển về kết quả tìm kiếm trước đó trong các kết quả đã tìm thấy.

(theo Tiền Phong)