Mới đây Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về việc cho phép học sinh lớp 1 và lớp 2 trên địa bàn không nhất thiết phải làm bài kiểm tra trực tuyến cuối năm học.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo đó, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT chỉ đạo những trường tiểu học trên địa bàn quản lý, nếu chưa hoàn thành việc kiểm tra đánh giá định kỳ các môn học cuối học kỳ 2 và không đủ điều kiện kiểm tra trực tuyến theo quy định thì được vận dụng các thông tư của Bộ GD&ĐT quy định về đánh giá học sinh tiểu học để hoàn thành việc đánh giá, xếp loại học sinh.

Sở GD&ĐT giao quyền cho giáo viên dựa vào kết quả học kỳ 1, kết quả giữa kỳ 2 và kết quả đánh giá thường xuyên để khẳng định kết quả năm học 2020 - 2021 đối với học sinh lớp 1, lớp 2.

Sở cũng yêu cầu các phòng GD&ĐT báo cáo kết quả thực hiện yêu cầu trên về Sở trước ngày 15/8 để kịp thời chuẩn bị năm học mới.

Với văn bản này, các trường tiểu học chưa thực hiện việc kiểm tra cuối năm cho học sinh lớp 1, lớp 2 thì sẽ miễn luôn việc kiểm tra dưới bất kỳ hình thức nào mà tiến hành đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.