* Khoản 1, Điều 9, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ.

Ở vỉa hè ngã tư… 1

Ở vỉa hè ngã tư… 2

* Khoản 4, Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định: phạt tiền từ 300.000 đến 400.000 đồng với mỗi hành vi điều khiển xe máy không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố (trừ trường hợp điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà).

Ở vỉa hè ngã tư… 3

Ở vỉa hè ngã tư… 4

Ở vỉa hè ngã tư… 5

Đức Huy