Bộ GD&ĐT và các Sở GD&ĐT chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2021 đợt 1.  Theo thống kê, môn Giáo dục công dân có 18.680 bài thi đạt điểm 10. Trong khi đó, năm 2020 có 4.163 thí sinh đạt điểm 10 môn Giáo dục công dân, điểm năm nay cao hơn 4,5 lần.

Môn tiếng Anh năm nay cũng cao đột biến, theo thống kê có 4.582 bài thi đạt điểm 10, cao gấp khoảng 18 lần năm 2020 chỉ có 225 bài thi đạt điểm 10.

Tiếp đến là môn Sinh với 582 bài thi điểm 10. Môn Hóa có 149 bài thi đạt điểm 10. Môn Toán có 52 bài thi đạt điểm 10. Môn Vật lý có 14 bài thi đạt điểm 10. Môn Địa lý có 227 bài thi đạt điểm 10. Môn Lịch sử có 266 bài thi đạt điểm 10. Môn Ngữ Văn có 3 bài thi đạt điểm 10.

Dưới đây phổ điểm các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (đợt 1) được cập nhật như sau:

Môn Toán

Phổ điểm môn Toán
Phổ điểm môn Toán

Môn Ngữ Văn

Phổ điểm môn Văn
Phổ điểm môn Văn

Môn Ngoại Ngữ

Phổ điểm môn ngoại ngữ
Phổ điểm môn ngoại ngữ

Môn Hóa học

Phổ điểm môn Hóa học
Phổ điểm môn Hóa học

Môn Sinh học

Phổ điểm môn Sinh học
Phổ điểm môn Sinh học

Môn Vật lý

Phổ điểm môn Vật lý
Phổ điểm môn Vật lý

Môn Lịch Sử 

Phổ điểm môn Lịch sử
Phổ điểm môn Lịch sử

Môn Địa lý

Phổ điểm môn Địa lý
Phổ điểm môn Địa lý

Môn GDCD

Phổ điểm môn GDCD
Phổ điểm môn GDCD