Cũng theo phân tích của báo Thanh Niên, dựa trên phổ điểm khối A và so sánh với các năm 2018, 2017, phổ điểm thi THPT quốc gia năm 2019 có nhiều nét tương đồng với năm ngoái (về phân bổ số lượng thí sinh ở các mức điểm) nhưng lại giống năm 2017 ở một đặc điểm số thí sinh có tổng điểm 3 môn từ mức trung bình khá trở lên (trên 18 điểm/3 môn) chiếm phần lớn thí sinh dự thi cả 3 môn (khoảng hơn 40%).

Phổ điểm khối A năm 2019

So với năm 2018, năm nay số lượt thí sinh có tổng điểm 3 môn ở từng nấc điểm đều cao vượt trội. Đặc biệt, càng lên nấc điểm cao, số lượt thí sinh của năm nay đạt được nấc điểm đó càng bỏ xa số lượt thí sinh của năm ngoái. Cụ thể, số thí sinh đạt được từ trên 15 điểm/ 3 môn trở lên năm nay là 225.649, chỉ cao hơn năm ngoái khoảng 12.000 lượt  nhưng đến nấc từ trên 16 điểm thì năm nay  có 201.435 lượt thí sinh  vượt năm ngoái khoảng 25.000 lượt.

Từ trên 17 điểm trở lên, năm nay là 172.217 lượt thí sinh, năm ngoái là 135.215 (chênh 38.000 lượt ). Từ trên 18 điểm trở lên, năm nay là 138.318; năm ngoái là 97.831 (chênh hơn 40.000 lượt ). Đặc biệt, từ trên 22 điểm/ 3 môn trở lên (ngưỡng điểm tuyển thường với các trường hoặc ngành tốp cao), năm nay có 39.832 lượt thí sinh, gấp 2,9 lần năm ngoái (14.148 lượt thí sinh).

Nếu so với năm 2017, thì về tổng thể, nguồn tuyển cho các trường tốp giữa và tốp trên hai năm là tương đương nhau. Tuy nhiên, có điểm khác biệt là mức điểm cao (từ trên 24 điểm/3 môn trở lên) thì năm nay không lại được so với năm 2017, nhưng ở các nấc điểm khá (từ trên 18 điểm đến 23 điểm) thì năm nay lượt thí sinh đạt được là nhiều hơn hẳn.

Ví dụ nấc từ trên 18 đến 19 điểm, năm nay có 36.444 lượt thí sinh đạt được, còn năm 2017 là 29.974 (năm 2018 là 31.090). Từ trên 19 đến 20 điểm, năm nay có 36.222 lượt thí sinh, năm 2017 là 28.381 (năm 2018 là 23.929). Từ trên 20 đến 21 điểm, năm nay có 32.322, năm 2017 là 25.786 (năm 2018 là 17.194)…

Cụ thể phổ điểm khối A các năm 2017, 2018, 2019 như sau:

Phổ điểm khối A năm 2017

Phổ điểm khối A năm 2018

Phổ điểm khối A năm 2019

Theo Thanh niên