Theo đó, thay vì tổ chức thi tuyển tại tất cả các trường như đã đề ra, Sở GD&ĐT Quảng Bình đã quyết định tổ chức thi tuyển tại 14 trường và xét tuyển tại 16 trường THPT không chuyên. Nguyên nhân dẫn đến việc thay đổi phương thức tuyển sinh là do nhiều trường có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 thấp hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển sinh. Bởi vậy những trường thuộc diện này sẽ tổ chức xét tuyển.

Đối với những trường THPT có số lượng thí sinh đăng ký dự thi cao hơn so với chỉ tiêu sẽ vẫn được giao tiếp tục tổ chức thi theo kế hoạch. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn là Toán; Ngữ văn và Lịch sử.

Năm học 2019-2020, sẽ xét tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây: học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú; học sinh là người dân tộc Chứt (các tộc người Sách, Mã Liềng, Arem, Rục, Mày); học sinh khuyết tật (là những học sinh được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mức độ khuyết tật theo Luật Người khuyết tật, được hưởng chế độ chính sách của người khuyết tật theo quy định và có hồ sơ theo dõi hoạt động học tập trong nhà trường; học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học.

Đối với các thí sinh đăng ký thi tuyển vào Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp giống như các năm học trước sẽ phải thi 4 môn: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên ứng với lớp chuyên mà học sinh đăng ký. Mỗi học sinh được đăng ký dự thi vào trường THPT chuyên, xét tuyển vào trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và 2 nguyện vọng vào trường THPT không chuyên (NV1, NV2).

Riêng với những học sinh không trúng tuyển vào các lớp chuyên, nếu có đăng ký nguyện vọng thì được dự tuyển vào lớp không chuyên của trường THPT chuyên (chỉ áp dụng khi có chỉ tiêu xét tuyển lớp không chuyên và học sinh phải có điểm bài thi môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và môn chuyên đều lớn hơn 2).

Theo báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh vào các trường THPT năm học 2019-2020 trong toàn tỉnh là 11.308 thí sinh, trong đó tổng số học sinh đăng ký dự thi là 6.405 chiếm tỷ lệ 56,6%. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6/2019.