Để tránh xảy ra các trường hợp gian lận trong thi cử thì năm nay, quá trình chấm thi sẽ được quản lý chặt chẽ. Theo đó, bài thi trắc nghiệm được mã hóa trước khi chấm và toàn bộ quá trình chấm thi đều có sự giám sát của camera, lực lượng công an bảo vệ 24/24 giờ.

Bộ GD&ĐT giao nhiệm vụ cho các trường đại học, cao đẳng chủ trì tổ chức bài thi trắc nghiệm tại các hội đồng thi.

Khi mở niêm phong túi đựng bài thi trắc nghiệm đến khi kết thúc chấm đều có thanh tra, công an giám sát. Cán bộ chấm thi không được phép mang theo bút chì, tẩy vào khu vực chấm thi, không sửa chữa, thêm bớt vào bài thi của thí sinh.

Cán bộ chấm thi và cán bộ làm nhiệm vụ khác trong phòng chấm thi không được mang điện thoại và vật dụng cá nhân không được phép vào phòng.

Camera giám sát ghi hình tại phòng bảo quản bài thi, phòng chấm thi và phải có bộ lưu điện dự phòng để đảm bảo rằng camera hoạt động kể cả khi đột ngột mất điện. Dung lượng lưu trữ tài liệu của camera tối thiểu là 21 ngày, sau khi kết thúc chấm thi thì thiết bị được niêm phong và được Giám đốc Sở GD&ĐT chịu trách nhiệm bảo quản, lưu trữ trong ít nhất một năm.

Quy trình chấm thi như sau:

Bước 1: Nhận bài thi từ Hội đồng thi

Trưởng ban chấm thi trắc nghiệm nhận các túi bài thi từ Hội đồng thi trong tình trạng nguyên niêm phong.

Bước 2: Quét phiếu trả lời trắc nghiệm

Phiếu trả lời trắc nghiệm được quét theo từng phòng thi.

Thư ký cắt túi bài thi, kiểm Phiếu trả lời trắc nghiệm, chuyển qua cho cán bộ kỹ thuật nạp vào máy quét.

Quét xong thì thư ký kiểm lại, đóng túi, niêm phong.

Dữ liệu ảnh quét đã được mã hóa sẽ ghi thành ba đĩa CD hoặc DVD, một đĩa chuyển về Bộ GD&ĐT, một đĩa chuyển cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi, một đĩa giao cho Ban chấm thi trắc nghiệm để lưu trữ.

Bước 3: Nhận dạng ảnh quét

Phần mềm chấm thi trắc nghiệm sẽ chuyển dữ liệu ảnh bài làm của thí sinh thành kết quả dưới dạng từ ảnh quét sang văn bản text đã được mã hóa.

Tiếp tục xuất dữ liệu và ghi thành ba đĩa như trên.

Bước 4: Sửa lỗi

Nếu phát hiện lỗi, cán bộ kỹ thuật trực tiếp dùng chức năng sửa lỗi kỹ thuật của phần mềm chấm thi để tiến hành sửa lỗi. Sau khi sửa xong, cán bộ kỹ thuật in biên bản sửa lỗi giao cho Trưởng ban Chấm phúc khảo.

Xuất dữ liệu đã nhận dạng sau khi sửa lỗi và in ra ba đĩa như trên.

Bước 5: Chấm điểm

Khi thực hiện xong tất cả các bước trên, Hội đồng thi mở niêm phong Đĩa dữ liệu đáp án do Bộ GD&ĐT cung cấp để chấm điểm.

Nạp dữ liệu chấm từ Đĩa dữ liệu vào Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm để chấm điểm. Thực hiện chức năng chấm điểm của Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm.

Xuất toàn bộ dữ liệu xử lý và kết quả chấm thi trắc nghiệm chính thức (đã mã hóa) từ Phần mềm Chấm thi trắc nghiệm và ghi ra ba đĩa CD hoặc DVD, một đĩa chuyển về Bộ Giáo dục và Đào tạo, một đĩa chuyển cho Chủ tịch Hội đồng chấm thi và một đĩa giao cho Trưởng Ban Chấm thi trắc nghiệm lưu trữ. Việc này được thực hiện dưới sự chứng kiến của Tổ giám sát, công an và phải lập biên bản.

Đáng chú ý, khi đã xuất dữ liệu ra đĩa CD, các chức năng thực hiện bước chấm thi trước đó sẽ bị khóa lại. Trong trường hợp có xảy ra sự cố, cần phải lùi về tiến trình chấm thi trước đó, chỉ có Bộ Giáo dục và Đào tạo mới được quyền cấp phép.