Đối với việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kiểm tra học kỳ: các trường thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018- 2019 về dạy học và kiểm tra đánh giá; tuân thủ việc xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối kỳ, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận viết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu biên soạn, phê duyệt đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá trong việc thi và kiểm tra, đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các phòng giáo dục nghiên cứu kỹ ma trận đề, đề minh họa phục vụ cho đổi mới phương thức tuyển sinh lớp 10 từ năm học 2019 - 2020. Đối với kỳ thi học kỳ của khối lớp 9 sẽ thực hiện thi chung ở các môn Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

Các nhà trường và tổ nhóm bộ môn xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh; quan tâm đến học sinh có học lực yếu, kém, chưa chăm. Hướng dẫn ôn tập cho học sinh phải bám sát chương trình và chuẩn kiến thức, kỹ năng, chú ý phân hóa các đối tượng theo học lực để hướng dẫn ôn tập, rèn kỹ năng làm bài. Hướng dẫn học sinh tự học, tự ôn tập và ôn theo nhóm, ôn tập trung cả lớp, tránh học lệch, học tủ.

Kết hợp tự kiểm tra, đánh giá của học sinh với kiểm tra, đánh giá của nhóm, lớp, toàn trường; chú trọng nhận thông tin phản hồi về kết quả ôn tập để điều chỉnh cho phù hợp.

Về việc tổ chức dạy thêm, học thêm (nếu có) để phục vụ ôn tập phải thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT và thành phố Hà Nội; đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và sự hiệu quả của nội dung dạy học.