Jack bị nhốt trong phòng giam có nền đất và một cái xẻng. Phòng chỉ có một cửa sổ ở vị trí cao nên anh không thể với tới được. Căn phòng khô, nóng và Jack không được cung cấp đồ ăn. Anh chỉ có thời gian hai ngày để vượt ngục, nếu không anh sẽ chết. Mặt khác, đào đường hầm ra phía ngoài không phải là lựa chọn sáng suốt vì nó sẽ mất hơn hai ngày. Jack phải làm thế nào để thoát khỏi phòng giam?

Tài suy luận của bạn liệu có bằng Conan để tìm ra đáp án câu đố này?
Tài suy luận của bạn liệu có bằng Conan để tìm ra đáp án câu đố này?