Trong tờ trình gửi UBND TP. Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng, việc xây dựng dự án hệ thống các trường học thông minh là cấp bách, nhằm đưa giáo dục thành phố phát triển, hội nhập với quốc tế.

Dự án trường học thông minh sẽ thực hiện ở tất cả trường ở quận 1, 12 và hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa.

Teen Sài thành sẽ có trường học thông minh trong năm 2020 1

Hệ thống trường học thông minh sẽ được triển khai đồng bộ, lựa chọn công nghệ hiện đại, có khả năng nâng cấp, cập nhật thường xuyên. Các công nghệ áp dụng được dựa trên nhu cầu đổi mới phương pháp, nội dung và chất lượng giáo dục, không đầu tư dàn trải, lãng phí.

Tại các trường học này, phương pháp dạy học, thi cử, đánhgiá được đổi mới, phân hóa theo năng lực nhận thức của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức. Trường học sẽ trở thành môi trường học trực tuyến "mọi lúc - mọi nơi".

Quy mô đầu tư hệ thống trường học thông minh gồm: hệ thống công nghệ thông tin; phòng học tiên tiến, thông minh; phòng tin học, ngoại ngữ, thi trắc nghiệm; thiết bị thực hành thí nghiệm; thư viện thông minh; các phòng học theo phương pháp STEM, đào tạo trực tuyến... Ngoài ra, trường sẽ có các hệ thống camera giám sát, thông tin giáo dục, thông tin quản lý, điểm danh thông minh, phần mềm phục vụ dạy và học.

Dự án thực hiện trong thời gian từ năm 2018 - 2020 với hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tư và giai đoạn nhân rộng mô hình và tổng kết, kết thúc vào cuối năm 2020.

Ngọc Hà (Tổng hợp)