Kì thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 ở Hà Nội có nhiều điểm thay đổi để phù hợp với xu hướng tuyển sinh vào lớp 10 của cả nước. Trong đó, bên cạnh 3 môn thi truyền thống như những năm trước đây, Sở GD&ĐT Hà Nội đưa môn Lịch sử vào là môn thi thứ 4.

Do đó, điểm xét tuyển thi vào lớp 10 cũng có những thay đổi để phù hợp hơn. Dưới đây là công thức tính điểm xét tuyển thi vào lớp 10 đối với hệ công lập không chuyên, hệ chuyên và hệ song ngữ.

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Công thức tính điểm xét tuyển như thế nào? 1

Kì thi vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 được tổ chức vào đầu tháng 6/2019.

Công thức tính điểm xét tuyển thi vào lớp 10 công lập không chuyên

Đối với các trường THPT không chuyên và lớp 10 không chuyên trường THPT Chu Văn An, trường THPT Sơn Tây, điểm xét tuyển là căn cứ duy nhất để tuyển sinh. Điểm xét tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử và điểm ưu tiên.

Cụ thể, công thức tính điểm xét tuyển thi vào lớp 10 như sau:

Điểm xét tuyển = (Điểm môn Ngữ văn + Điểm môn Toán) x2 + Điểm Ngoại ngữ + Điểm Lịch sử + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm Văn, Toán, Ngoại ngữ và Lịch sử: là điểm bài thi các môn tương ứng theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.

Chỉ đưa vào diện xét tuyển những thí sinh không vi phạm Quy chế đến mức hủy kết quả thi trong kỳ thi tuyển sinh và không có bài thi nào bị điểm 0.

Điểm ưu tiên chỉ tính với mức ưu tiên cao nhất đối với trường hợp thí sinh có nhiều ưu tiên.

Nguyên tắc xét tuyển thi vào lớp 10 không chuyên:

Trường lấy từ thí sinh có điểm xét tuyển cao nhất đến khi đủ chỉ tiêu được giao và thông báo công khai những thí sinh đã trúng tuyển và thời gian nhập học.

Ngoài phương thức "Xét tuyển" theo 1 trong 2 phương án nêu trên, các trường tuyệt đối không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng một phương thức khác để tuyển sinh.

Công thức tính điểm thi vào lớp 10 chuyên

Thi vào lớp 10 Hà Nội: Công thức tính điểm xét tuyển như thế nào? 2

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 có nhiều thay đổi với những năm trước.

Đối với thi vào lớp 10 chuyên, thí sinh sẽ trải qua 2 vòng xét tuyển gồm: sơ tuyển và thi tuyển.

Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước hoặc quốc tế. Điểm cho mỗi giải được tính như sau: Giải nhất 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm, giải khuyến khích 2 điểm.

Trong đó, ở vòng sơ tuyển, thí sinh được đánh giá bằng điểm số căn cứ vào các tiêu chí sau:

- Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: Mỗi năm xếp loại học lực giỏi 3 điểm, học lực khá 2 điểm.

- Kết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi 3 điểm, loại khá 2 điểm.

Công thức tính điểm sơ tuyển thi vào lớp 10 chuyên như sau:

Điểm sơ tuyển = Điểm thi HS giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS

Những thí sinh có tổng điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sẽ được tham gia vào vòng thi tuyển.

Ở vòng thi tuyển, thí sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên là các môn điều kiện chuyên bao gồm: Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên.

Trong đó ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên. Những thí sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký thi vào lớp chuyên (không có nguyện vọng học hệ không chuyên) vẫn phải tham gia dự thi 3 môn không chuyên (Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Hình thức thi: Các môn chuyên thi theo hình thức tự luận; môn Ngoại ngữ chuyên thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết.

Trong đó, các bài thi không chuyên như môn Ngữ Văn và môn Toán 120 phút/bài thi, môn Ngoại ngữ 60 phút/bài thi. Các bài thi môn chuyên như Hóaa học và môn Ngoại ngữ 120 phút/bài thi, các môn khác 150 phút/bài thi.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi sẽ quy đổi ra thang điểm 10.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên như sau:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

Nguyên tắc xét tuyển vào lớp 10 chuyên năm học 2019 - 2020: Chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh đến mức hủy kết quả thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo tiêu chí phụ sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập nhau. Thí sinh được quyền lựa chọn học một lớp chuyên trúng tuyển đối với trường hợp thí sinh trúng tuyển nhiều lớp chuyên.

Công thức tính điểm thi vào lớp 10 song ngữ

Thí sinh thi vào lớp 10 song ngữ cũng phải trải qua 2 vòng thi: sơ tuyển và thi tuyển.

Ở vòng sơ tuyển, điểm số của thí sinh căn cứ vào các tiêu chí sau: Kết quả dự thi chọn học sinh giỏi, thi tài năng trong phạm vi tổ chức của địa phương, toàn quốc, khu vực một số nước hoặc quốc tế.

Điểm cho mỗi giải được tính như sau: Giải nhất 5 điểm, giải nhì 4 điểm, giải ba 3 điểm, giải khuyến khích 2 điểm.

Kết quả xếp loại học lực 4 năm cấp THCS: Mỗi năm xếp loại học lực giỏi 3 điểm, học lực khá 2 điểm.

Kết quả tốt nghiệp THCS: Tốt nghiệp loại giỏi 3 điểm, loại khá 2 điểm.

Công thức tính điểm sơ tuyển vào lớp 10 song ngữ như sau:

Điểm sơ tuyển = Điểm thi HS giỏi, tài năng + Điểm xếp loại học lực 4 năm cấp THCS + Điểm kết quả tốt nghiệp THCS.

Thí sinh có tổng điểm sơ tuyển từ 10 điểm trở lên sẽ được tham gia thi tuyển ở vòng thi tuyển.

Ở vòng thi tuyển, thí sinh phải tham gia dự thi các môn không chuyên (còn gọi là các môn điều kiện chuyên) là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ và môn chuyên, trong đó ba môn Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cùng với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên.

Những thí sinh chỉ có nguyện vọng đăng ký thi vào lớp chuyên (không có NV học hệ không chuyên) vẫn phải tham gia dự thi 3 môn không chuyên (Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Các môn chuyên thi theo hình thức tự luận. Môn Ngoại ngữ chuyên thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm để đánh giá kỹ năng nghe, đọc, viết.

Các bài thi không chuyên như môn Ngữ Văn và môn Toán có thời gian làm bài là 120 phút/bài thi, môn Ngoại ngữ 60 phút/bài thi;

Các bài thi môn chuyên như môn Hóa học và môn Ngoại ngữ là 120 phút/bài thi, các môn khác 150 phút/bài thi.

Điểm bài thi tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân. Nếu chấm bài theo thang điểm khác thì kết quả điểm các bài thi sẽ quy đổi ra thang điểm 10.

Công thức tính điểm xét tuyển thi vào lớp 10 song ngữ:

ĐXT = Tổng điểm các bài thi không chuyên (hệ số 1) + Điểm bài thi chuyên (hệ số 2)

Các trường xét tuyển theo nguyên tắc: chỉ xét tuyển đối với thí sinh được tham gia thi tuyển, đã thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ thi tuyển sinh đến mức hủy kết quả thi và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2,0.

Nhà trường căn cứ điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng lớp chuyên.

Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau: Có điểm thi môn chuyên đăng ký dự thi cao hơn; có điểm sơ tuyển cao hơn; có điểm trung bình môn chuyên đăng ký dự thi năm học lớp 9 cao hơn; có điểm trung bình các môn học cuối năm học lớp 9 cao hơn.

Các lớp chuyên được xét tuyển độc lập nhau. HS được quyền lựa chọn học một lớp chuyên trúng tuyển (trường hợp HS trúng tuyển nhiều lớp chuyên).

Theo Tri thức trẻ