Tin giáo dục hôm nay được biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào ngày 7 và 8/7 tới đây. Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT, ông Nguyễn Đức Cường cho biết: Bộ sẽ thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra đột xuất ở tất cả khâu của kỳ thi. Đồng thời lên kế hoạch xây dựng các phương án dự phòng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh có thể xảy ra trong kỳ thi như thiên tai, dịch bệnh hoặc khi có thông tin phản ánh tiêu cực, sai phạm trong công tác tổ chức thi.

Theo tin giáo dục hôm nay, Bộ GD&ĐT sẽ thành lập 10 đoàn kiểm tra đột xuất và ngẫu nhiên tại 20 sở GD&ĐT. Trong đó sẽ có 5 đoàn thanh tra do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn và các thành viên trong ban chỉ đạo kiểm tra tại địa phương trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức thi.

Tin giáo dục hôm nay 23.6: Thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có 8.000 giảng viên tham gia thanh tra  1

Thi tốt nghiệp THPT năm nay sẽ có 8.000 giảng viên tham gia thanh tra 

Tin giáo dục hôm nay cho biết, trong kỳ thi năm nay, đại diện Thanh tra Chính phủ sẽ có mặt trong Ban chỉ đạo các kỳ thi cấp quốc gia. Thanh tra các tỉnh, thành trực thuộc TW sẽ cử người tham gia Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh và tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra kỳ thi của địa phương theo chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh.

Bộ GD&ĐT sẽ có kế hoạch tổ chức thanh tra đột xuất các địa phương, đặc biệt là những vùng hoặc những khâu dễ xảy ra sai sót, biến cố. Tin giáo dục hôm nay, theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT, tại 63 tỉnh, thành trên cả nước sẽ phải thành lập 63 đoàn thanh kiểm tra công tác coi thi. Trong đó, trưởng đoàn và thành viên là lãnh đạo, cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học. Mỗi đoàn cần có ít nhất 2 cơ sở giáo dục đại học tham gia.