Theo tin giáo dục hôm nay được biết, do tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố đang còn rất phức tạp, việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2021 trong bối cảnh hiện nay là rất nguy hiểm, khó có thể đảm bảo được công tác an toàn và phòng chống dịch bệnh cho học sinh và giáo viên khi tham thi. Do đó, ngày 26/7 vừa qua, Sở GD&ĐT đã gửi lãnh đạo thành phố tờ trình với nội dung bỏ phương án thi tuyển và đề xuất phương án xét tuyển vào lớp 10 chuyên và thường cho tất cả thí sinh đã đăng ký vào lớp 10 và có đủ điều kiện dự thi. Sở GD&ĐT thành phố này đã đưa ra 2 phương án xét tuyển cụ thể như sau:

Phương án 1

- Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của 3 môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + (điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích (nếu có).

Thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển lớp 10 không chuyên của trường chuyên được dựa trên tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của 3 môn Văn, Toán, ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).

- Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường được tính bằng công thức: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của 3 môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Sở GD&ĐT thành phố HCM đề xuất hai phương án xét tuyển lớp 10 THPT năm học 2021

Phương án 2

- Điểm xét tuyển vào lớp 10 chuyên: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 của 3 môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + (điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn chuyên x 2) + điểm khuyến khích (nếu có).

Thí sinh không trúng tuyển vào lớp 10 chuyên sẽ được xét tuyển vào lớp không chuyên trong trường chuyên căn cứ vào tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 của 3 môn Văn, Toán, ngoại ngữ + điểm khuyến khích (nếu có).

- Điểm xét tuyển vào lớp 10 thường: Điểm xét tuyển = Tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 6, 7, 8, 9 của 3 môn Văn - Toán - Ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Tin giáo dục hôm nay, năm học 2021 này TP.HCM có 99.569 học sinh tốt nghiệp THCS, với hơn 83.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT. Trong đó có 75.854 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 thường, 6.485 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên và 985 thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 tích hợp.

Được biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố dự kiến tổ chức vào ngày 2, 3/6 nhưng đã phải hoãn lại cho đến nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại thành phố đang còn có nhiều diễn biến phức tạp.