Tin tức giáo dục hôm nay cho thấy nhiều người bày tỏ ý kiến thắc mắc của mình về sự khác nhau giữa Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông với bằng tốt nghiệp THPT. Trong đó, cử tri thành phố Hải Phòng đã đề nghị Bộ GD&ĐT làm rõ giá trị của Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình phổ thông? Người học sẽ được sử dụng như thế nào? Và nếu sử dụng để đăng ký học trung cấp nghề thì sau này có được học liên thông lên CĐ, ĐH hay không?

Tin tức giáo dục hôm nay 22.6: Tiêu điểm Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông có giá trị như thế nào? 1

Nhiều người thắc mắc về giá trị của Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông 

Liên quan đến vấn đề này, Bộ GD&ĐT cho biết: Ngày 14/6/2019, Quốc hội khóa XIV đã thông qua dự án Luật Giáo dục năm 2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020. Trong đó, Luật Giáo dục quy định giá trị của Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông tại Khoản 3, 4 Điều 34; và Khoản 3 Điều 45.

Cụ thể, Khoản 3 Điều 34, quy định: Học sinh học hết chương trình THPT đủ điều kiện dự thi theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT nhưng không dự thi, hoặc thi không đạt yêu cầu thì được hiệu trưởng nhà trường cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Trong đó, Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để đăng ký dự thi lấy Bằng tốt nghiệp THPT khi người học có nhu cầu, hoặc để theo học chương trình giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Tin tức giáo dục hôm nay trong Khoản 4 Điều 34 Luật Giáo dục quy định: Học sinh có Bằng tốt nghiệp THCS, theo học trình độ trung cấp trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, sau khi đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT.

Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT được sử dụng để theo học trình độ cao hơn của giáo dục nghề nghiệp và sử dụng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

Khoản 3 Điều 45 Luật Giáo dục quy định: Học viên học hết chương trình THPT quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 43 của Luật này đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được dự thi, nếu đạt yêu cầu được người đứng đầu cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh cấp Bằng tốt nghiệp THPT; trường hợp không dự thi hoặc thi không đạt yêu cầu được người đứng đầu trung tâm giáo dục thường xuyên cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Tin tức giáo dục hôm nay, như vậy, đối với việc sử dụng Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông theo học giáo dục nghề nghiệp, theo Điều 113 Luật Giáo dục 2019 sửa đổi, bổ sung Điểm a, b Khoản 3 Điều 32 Luật Giáo dục nghề nghiệp như sau:

Người có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông, Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, có Bằng tốt nghiệp trung cấp loại giỏi trở lên và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo; người có Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT, có bằng tốt nghiệp trung cấp loại khá, đã có ít nhất 2 năm làm việc theo chuyên ngành hoặc nghề đã được đào tạo và đăng ký học cùng chuyên ngành hoặc nghề đào tạo...