Trong Phiên họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2018, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VP Chính phủ Mai Tiến Dũng đã trả lời về nội dung miễn học phí cho cấp THCS ở thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, Thủ tướng đã nhận được văn bản của  UBND TP. Hồ Chí Minh và ngày 29/10, có văn bản đề xuất của Thành ủy TP. Hồ Chí Minh liên quan đến đề xuất miễn học phí cấp THCS đối với học sinh các trường công lập trên địa bàn Thành phố.

Luật Giáo dục quy định miễn học phí đối với cấp Tiểu học, không miễn học phí đối với cấp THCS và đưa ra mức khung từ 60.000 đồng đến 300.000 đồng/học sinh/tháng. Trên cơ sở khung đó, các tỉnh thông qua Hội đồng nhân dân để đưa ra mức thu cụ thể của từng địa phương trên cơ sở khả năng cũng như mức sống, điều kiện của từng vùng, từng địa phương.

TP. Hồ Chí Minh chưa thực hiện miễn phí cấp THCS, chờ Luật Giáo dục sửa đổi 1

Hiện nay ở TP. Hồ Chí Minh, khu vực Thành phố đang có mức thu 100.000 đồng/học sinh/tháng, khu vực nông thôn đang thu 85.000 đồng/học sinh/tháng, như vậy vẫn nằm trong mức thu trung bình. Đề xuất này của Thành phố rõ ràng thể hiện sự quan tâm của Thành phố đến công tác giáo dục, đặc biệt là đối với cấp THCS. Tuy nhiên, hiện nay Bộ GD&ĐT đang đề xuất Quốc hội sửa Luật Giáo dục, trong đó có liên quan đến vấn đề học phí. Vì vậy, Thủ tướng cũng cân nhắc và đặt vấn đề TP. Hồ Chí Minh chờ. Khi có Luật Giáo dục sửa đổi thì sẽ thực hiện theo quy định của Luật.

Trước đó vào tháng 8/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh trung học cơ sở trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29-NQ/TW (khóa XI).