Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đã gửi công văn lên Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xin điều chỉnh tuyển sinh vào lớp 10 của trường và đã được chấp thuận.

TP. Hồ Chí Minh: Tăng thêm 90 chỉ tiêu vào lớp 10 1

Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra thông báo về điều chỉnh thông tin về chỉ tiêu trong bảng Hệ thống trường lớp tuyển sinh trung học năm học 2018 - 2019:

Điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 thường năm học 2018 - 2019 của trường THPT Mạc Đĩnh Chi là 18 lớp thường với 810 học sinh lớp thường (chỉ tiêu trước khi điều chỉnh là 16 lớp thường với 720 học sinh lớp thường).

Ngoài ra, trong năm học 2018 – 2019 sắp tới, trường này cũng chưa tuyển sinh các chương trình dạy tích hợp.

Chỉ tiêu tuyển các lớp chuyên của trường này vẫn giữ nguyên như cũ là 210 chỉ tiêu, với 6 môn Văn, Toán, Anh, Lý, Hóa, Sinh.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi chính là trường có tỉ lệ chọi cao của thành phố: 2089 nguyện vọng đăng ký trên tổng số 810 chỉ tiêu.

Năm học 2018 - 2018, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuyển khoảng 68.000 học sinh lớp 10 vào học các trường công lập, trong đó có đến hơn 100.000 học sinh lớp 9 đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh này.

Ngọc Hà