Cụ thể, với thi tốt nghiệp chương trình song ngữ tiếng Pháp ở THPT: thời gian thi trong 2 ngày (29 và 30/3/2018); thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 150 phút; thời gian cho bài thi diễn đạt nói môn tiếng Pháp: 15 phút/học sinh; thời gian làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 120 phút; hội đồng coi thi và chấm thi: đặt tại trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

(Ảnh minh họa)

Thi tốt nghiệp THCS chương trình song ngữ tiếng Pháp trong ngày 25/5/2018; thời gian làm bài thi môn tiếng Pháp (kể cả thời gian nghe băng): 120 phút; thời gian làm bài thi môn Toán bằng tiếng Pháp: 90 phút; hội đồng coi thi và chấm thi: đặt tại Trường THCS Colette, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo Giáo dục và Thời đại