Với nội quy mới, học sinh Trường tư thục nữ St Paul’s Girls’ có thể thoải mái mặc trang phục nam. Cô Clarissa Farr, hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ rằng: "Chúng ta đang tiến tới vấn đề giới tính là một sự lựa chọn. Tôi nhận thấy đây là một hiện tượng xã hội cần được quan tâm nhiều hơn, nhất là ở London".

Trường học Anh cho phép học sinh tự quyết định giới tính 1

Trường tư thục nữ St Paul’s Girls’ tại London (Anh) cho phép học sinh từ 16 tuổi tự quyết định giới tính.

Bà cũng nói quyết định kể trên nhằm đáp ứng yêu cầu của học sinh và đảm bảo sự an toàn, lợi ích của những bạn không muốn phải xác định về giới tính của mình trái với mong muốn bản thân.

St Paul’s Girls’ nêu rõ không khuyến khích cũng không can ngăn học sinh đề nghị thay đổi giới tính, có điều quy trình này chỉ áp dụng cho học sinh từ 16 tuổi, còn học sinh các lớp thấp hơn có thể được hỗ trợ chuẩn bị việc nộp đơn thay đổi khi đến đúng lứa tuổi.

Trường học Anh cho phép học sinh tự quyết định giới tính 2

"Chúng tôi đã phát triển cộng đồng LGBT trong một thời gian dài. Trường học luôn tạo tư tưởng thoải mái cho các bạn học sinh về vấn đề lựa chọn giới tính của mình và đây là điều hoàn toàn mới trong quy định của nhà trường", cô hiệu trưởng nói thêm.

Theo quy định, những học sinh đủ tuổi muốn thay đổi giới tính sẽ được tư vấn, sau đó phải viết một thư đề nghị giải thích lý do. Phụ huynh được khuyến khích tham gia vào toàn bộ quy trình này.

Vũ Vũ

Nguồn: The Guardian