Thông tin từ báo Tiền phong, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Tiểu học sẽ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện CT, SGK mới tuần tự theo từng cấp học, từ năm 2019-2020 đối với lớp đầu cấp của tiểu học, từ năm học 2020 – 2021 đối với lớp đầu cấp của THCS và từ năm học 2021-2022 đối với lớp đầu cấp của THPT. 

Từ năm học 2019 – 2020 học sinh tiểu học sẽ được học SGK mới 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đề nghị Ban quản lý dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT (Ban Quản lý RGEP) chủ trì, căn cứ chương trình GDPT tổng thể, xây dựng kế hoạch biên soạn một bộ SGK đủ các môn học ở các lớp học (do Bộ GD-ĐT chỉ đạo tổ chức) đáp ứng lộ trình triển khai thực hiện chương trình, SGK GDPT mới; trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành kế hoạch trước ngày 31/1/2018. Các trường sư phạm lựa chọn, lập danh sách giảng viên trẻ, có năng lực để Bộ GD&ĐT cử đi nước ngoài đào tạo chuyên gia về phát triển chương trình GDPT; gửi danh sách về Bộ GD&ĐT trước ngày 30/6/2018.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết sẽ chuyển dần khái niệm thi sang kiểm tra đánh giá kiến thức phổ thông cơ bản của học sinh, giảm bớt các kỳ thi không thiết thực. Trung tâm khảo thí quốc gia của Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các Sở GD&ĐT xây dựng ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá, sử dụng sổ điểm điện tử. Tập trung xây dựng ngân hàng câu hỏi, chuẩn hóa đánh giá, áp dụng thi THPT quốc gia, tiến tới tổ chức kiểm tra, đánh giá trên máy tính.   

Ngọc Hà (Tổng hợp)