Hưởng ứng Tháng Thanh niên với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước”,  Đoàn thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đã tổ chức buổi tọa đàm “Giải pháp thúc đẩy sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn” và ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động "Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo".

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn thi đua sáng tạo 1

Tham dự buổi Toạ đàm có anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; anh Đỗ Tiến Dũng, Uỷ viên BCH TWĐ, Phó Trưởng ban TNCNĐT Trung ương Đoàn; PGS.TS Trần Xuân Bách, Uỷ viên BCH Trung ương Đoàn, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016; chị Phạm Thị Diệu Linh, Ủy viên BTV Đoàn Khối, Trưởng ban phong trào Đoàn khối các cơ quan Trung ương.

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn thi đua sáng tạo 2 

Các đoàn viên đề xuất ý tưởng sáng kiến, sáng tạo trong buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, gần 200 đoàn viên, thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đến từ các cơ sở Đoàn đã tham gia các trò chơi sôi nổi và thú vị về học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2020 bằng hình thức sáng tạo, ứng dụng phần mềm trò chơi trực tuyến thông qua di động thông minh.

Đồng thời, các bạn đoàn viên, thanh niên cơ quan đã được nghe thông tin chia sẻ về sáng kiến, sáng tạo do PGS.TS Trần Xuân Bách trao đổi; hơn 10 lượt ý kiến trao đổi về các nội hàm sáng tạo, cơ chế hỗ trợ và thúc đẩy sáng tạo trong từng đối tượng đoàn viên, thanh niên tham gia như: học tập và nghiên cứu khoa học, tham mưu cơ chế, chính sách và phong trào; nâng cao năng suất lao động và chất lượng mẫu mã sản phẩm... Cũng trong buổi Toạ đàm, các bạn đoàn viên, thanh niên cũng đề xuất các giải pháp tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công việc và các hoạt động cộng đồng.

Tuổi trẻ cơ quan Trung ương Đoàn thi đua sáng tạo 3 

Đại diện 30 cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn thanh niên cơ quan đã tham gia ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động "Mỗi đoàn viên một ý tưởng sáng tạo".

Năm 2018, 100% cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức sinh hoạt chuyên đề về thực hiện sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên và triển khai phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" trong nhiệm kỳ 2017-2022; Các cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn cơ quan tổ chức ít nhất 01 hoạt động hỗ trợ hoạt động phát huy sáng kiến, sáng tạo trong đoàn viên; Mỗi cơ sở đoàn đóng góp ít nhất 01 sáng kiến được lãnh đạo đơn vị công nhận để nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn thuộc đơn vị mình…

Thanh Huyền