12 nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm học 2022 - 2023 - Ảnh 2

(theo GD&TĐ)