3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng

Huệ Anh 09:56 04/01/2019

Ngay sau khi Apple phát hành iOS 12.1.2, người dùng đã nhận thấy kết nối dữ liệu di động 3G/4G bị ảnh hưởng. Dưới đây là cách đơn giản để khắc phục tình trạng này.

Cách 1: Tắt Wi-Fi Calling và chỉ bật 4G cho kết nối dữ liệu

Bước 1: Tắt Wi-Fi Calling

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 1

Settings (Cài đặt) > Chọn Phone (Điện thoại).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 2

Chọn Wi-Fi Calling (Cuộc gọi Wi-Fi).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 3

Tắt công tắc bên cạnh tùy chọn Wi-Fi Calling on This iPhone (Cuộc gọi Wi-Fi trên iPhone này).

Bước 2: Bật 4G cho kết nối dữ liệu

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 4 

Settings (Cài đặt) > Cellular/Mobile Data (Di động) > Cellular Data Options (Tùy chọn dữ liệu di động).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 5 

Chọn Enable 4G (Bật 4G).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 6

Chọn Data Only (Chỉ dữ liệu).

Cách 2: Cập nhật bản vá từ nhà mạng

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 7

Bước 2: Bây giờ, bạn chọn About (Giới thiệu). Nếu có bản cập nhật khả dụng, bạn sẽ nhận được thông báo yêu cầu xác nhận. Hãy nhấn nút OK và bạn đã hoàn tất.

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 8

Cách 3: Đặt lại cài đặt mạng

Bước 1: Mở ứng dụng Settings (Cài đặt) > General (Cài đặt chung) > Reset (Đặt lại).

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 9

Bước 2: Chọn Reset Network Settings (Đặt lại cài đặt mạng) và xác nhận. Cuối cùng, hãy kiểm tra liệu bạn đã thành công trong việc xử lý vấn đề.

3 cách đơn giản giúp sửa lỗi kết nối 3G/4G trên iOS 12.1.2 nhanh chóng 10

Tin đọc nhiều