Ban soạn thảo chương trình giáo dục phổ thông vừa kết thúc một tháng (23/3-23/4) đi địa phương để thực nghiệm các môn học, nhằm đánh giá tính khả thi và tác động của chương trình mới đến người dạy và học.

Ảnh minh họa.

"Các trường học được lựa chọn tham gia thực nghiệm chương trình mới có điều kiện cơ sở vật chất, thuộc địa bàn kinh tế xã hội khác nhau. Cách chọn mẫu này nhằm đánh giá được chính xác nhất chương trình môn học đã phù hợp, gây hứng thú cho học sinh và vừa sức giảng dạy của giáo viên ở các vùng miền kh,ác nhau hay chưa. Nó đồng thời giảm khoảng cách về kết quả giữa thực nghiệm với áp dụng đại trà", Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ với PV Vnexpress.

GS Nguyễn Minh Thuyết chia sẻ về một tháng thực nghiệm chương trình giáo dục phổ thông mới. 

Nội dung, phương pháp và cách thức đánh giá mới là điều được đưa ra thực nghiệm lần này. Theo đó, Ban soạn thảo chỉ định bài, cung cấp tài liệu hướng dẫn và tập huấn cho giáo viên để thầy cô soạn giáo án rồi thực hiện giờ dạy. Sau mỗi tiết học, thành viên Ban soạn thảo sẽ nghe học sinh phản hồi về sự hiểu bài, hứng thú của các bạn. Giáo viên dạy thực nghiệm được phát phiếu trưng cầu ý kiến về chương trình từng môn, trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

 "Ý kiến trả lời theo hình thức online, không ghi danh tính, để thầy cô nhận xét khách quan. Một nhóm chuyên gia độc lập đang tập hợp và xử lý các phiếu trả lời này, kết quả sẽ có trong vài ngày tới", GS Thuyết nói.

Triển khai tại 48 trường phổ thông

"Khi chọn trường, chúng tôi đã phối hợp với các sở GD-ĐT chú ý đến các trường ở những địa bàn khác nhau để "đo" khả năng đáp ứng chương trình trong các điều kiện khác nhau. Tại các trường này, chúng tôi tiến hành dạy thử. Có hai yêu cầu đặt ra: Một là dạy nội dung cũ (có trong chương trình hiện hành) nhưng theo phương pháp mới. Hai là dạy nội dung mới, dĩ nhiên cũng theo phương pháp mới, hướng tới mục tiêu phát triển năng lực, phẩm chất học sinh" - ông Thuyết giải thích.

Nội dung, yêu cầu dạy thực nghiệm của ban soạn thảo chương trình đưa ra, nhưng giáo viên sẽ do các trường chủ động bố trí. Ban soạn thảo không đặt ra điều kiện chọn giáo viên dạy thử nghiệm.

Bên cạnh đó, ban soạn thảo còn lấy phiếu trưng cầu ý kiến giáo viên về từng chương trình. Phiếu được gửi và nhận nội dung trả lời qua mạng để đảm bảo tính khách quan. Ban soạn thảo cũng phỏng vấn trực tiếp giáo viên ở một số trường triển khai dạy thực nghiệm.

GS Đỗ Đức Thái - Chủ biên chương trình môn Toán khi giải thích cách triển khai thực nghiệm môn học này đã cho biết: Mục đích của thực nghiệm là "đo" xem giáo viên đáp ứng việc đổi mới như thế nào.

"Không có khái niệm thất bại"

Chia sẻ với PV Tuổi trẻ về đợt dạy thực nghiệm vừa diễn ra, GS Phạm Hồng Tung - Chủ biên môn Lịch sử - khẳng định: "Không có khái niệm thất bại. Khi triển khai dạy thực nghiệm, có những giáo viên dạy thành công, cũng có những người dạy lần đầu không thành công. Nhưng như thế không có nghĩa là thất bại. Bởi mục tiêu của đợt thực nghiệm không phải để chấm điểm giáo viên dạy đạt hay không đạt, mà để kiểm tra tính thực tiễn của chương trình, khả năng đáp ứng của giáo viên, học sinh như thế nào".

Theo GS Tung, vì là thực nghiệm chương trình nên không có việc dạy thử bao nhiêu bài trong SGK như trước, mà thực nghiệm theo chủ đề. Mỗi chủ đề quy định ước lượng bao nhiêu tiết.

Giáo viên chủ động trong việc phân khúc nội dung theo số tiết mà họ thấy phù hợp. Đây cũng là cách làm mới, thay thế kiểu phân phối chương trình cứng bám theo nội dung SGK như đã làm.

 Kim Hiền ( tổng hợp )