Bạn có đoán ra được người quyền lực này không? Bật mí nhé, chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến ngày làm việc duy nhất trong năm của người này đó.

 - Ảnh 2