Kế hoạch này nhằm xây dựng môi trường học tập tiếng Anh chất lượng cao trong các nhà trường, từng bước thực hiện tốt hơn các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết; giúp giáo viên và học sinh vận dụng kiến thức đã học vào các hoạt động bằng tiếng Anh.

Theo đó, các trường tham gia triển khai dạy học thí điểm môn Toán bằng tiếng Anh gồm: Trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang, Trung học phổ thông Ngô Sỹ Liên, Trung học phổ thông Lạng Giang số 1, Trung học phổ thông Việt Yên số 1; các trường trung học cơ sở trọng điểm chất lượng cao trên địa bàn thành phố Bắc Giang, huyện Lạng Giang, Việt Yên, Yên Dũng.

Các trường này sẽ triển khai dạy học thí điểm từ năm học 2016 -2017 và thực hiện mở rộng trong các năm học tiếp theo. Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang cũng khuyến khích các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện dạy học thí điểm môn Toán bằng tiếng Anh.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, thầy Trần Tuấn Nam cho biết: Để triển khai dạy học thí điểm môn Toán bằng song ngữ Việt - Anh, Sở yêu cầu các trường tham gia dạy thí điểm phải lựa chọn giáo viên có năng lực về chuyên môn và khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, học sinh phải có năng lực về môn Toán và tiếng Anh.

Bắc Giang thí điểm dạy Toán bằng song ngữ Việt - Anh 1

Bắc Giang thí điểm dạy Toán bằng song ngữ Việt - Anh 2

Bộ sách giáo khoa Toán song ngữ dành cho học sinh THPT.

Chương trình học sẽ thực hiện theo chương trình môn Toán bậc trung học hiện hành, sử dụng bộ sách giáo khoa môn Toán song ngữ do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Sở GD&ĐT cũng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên tham gia dạy học thí điểm; chỉ đạo tổ nhóm môn tiếng Anh phối hợp với tổ nhóm môn Toán xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng Anh cho giáo viên Toán; xây dựng các câu lạc bộ giao tiếp, nói tiếng Anh cho giáo viên và học sinh...

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang, để từng bước hình thành việc sử dụng tiếng Anh trong học Toán, các trường có thể lựa chọn, thực hiện việc giảng dạy theo 3 mức. Cụ thể: Giáo viên giảng dạy trên lớp, giao tiếp bằng tiếng Việt là chủ yếu, giao bài tập về nhà hay bài tập nhóm để học sinh thực hành bằng tiếng Anh, giáo viên chữa bài tập bằng tiếng Anh.

Giáo viên giảng dạy trên lớp kết hợp tiếng Việt với tiếng Anh trong khi giao tiếp với học sinh; trao đổi, tổ chức hoạt động bằng tiếng Anh; học sinh dùng tiếng Anh để ghi chép, thực hiện giải các bài tập, giáo viên chữa bài tập bằng tiếng Anh. Hoặc thực hiện giảng dạy và tổ chức hoạt động hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Để chuẩn bị cho việc triển khai dạy học môn Toán bằng tiếng Anh, từ năm 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang xây dựng các chuyên đề về dạy học môn Toán bằng tiếng Anh, tổ chức dạy minh họa một số tiết.

Năm 2013, Sở GD&ĐT  tổ chức khóa bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh cho 30 giáo viên môn Toán; tổ chức các hội thảo dạy học môn Toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Tháng 8/2016, Sở GD&ĐT phối hợp với trường Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức bồi dưỡng cho 30 giáo viên dạy môn Toán ở hai cấp học với nội dung Nâng cao năng lực tiếng Anh và dạy Toán bằng tiếng Anh.

Theo TTXVN